Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου
Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΤΕΠΑΚ) είναι ένα νέο δημόσιο Πανεπιστήμιο, που ιδρύθηκε με νόμο του κράτους το 2004 και δέχθηκε τους πρώτους προπτυχιακούς φοιτητές το Σεπτέμβρη του 2007.

Έδρα του Πανεπιστημίου είναι η Λεμεσός όπου λειτουργούν και οι έξι Σχολές του. 


Στα δέκα χρόνια που μεσολάβησαν από την ίδρυση του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου οι επιτυχίες, οι διακρίσεις και κυρίως οι περεταίρω προοπτικές για ανάπτυξη και πρόοδο είναι εξαιρετικές.  
 
Στην πρώτη αυτή δεκαετία, η Πανεπιστημιακή Κοινότητα εργάστηκε συλλογικά και συγκροτημένα, αναλαμβάνοντας δυναμικές πρωτοβουλίες μέσα από τις οποίες το Πανεπιστήμιο καθιερώθηκε ήδη ως ένα αξιόλογο δημόσιο κυπριακό πανεπιστήμιο. Η υψηλής στάθμης παρεχόμενη εκπαίδευση προσελκύει κάθε χρόνο το ενδιαφέρον χιλιάδων νέων που θέλουν να σπουδάσουν στο Πανεπιστήμιο, ενώ οι απόφοιτοι του ανταποκρίνονται με επάρκεια στις ανάγκες της κοινωνίας και οικονομίας.  

Η διεξαγωγή ποιοτικής έρευνας σε κλάδους αιχμής κατέστησε το Πανεπιστήμιο ισότιμο και αξιόπιστο εταίρο δεκάδων ευρωπαϊκών πανεπιστημίων και ερευνητικών κέντρων, ενισχύοντας παράλληλα τη θέση της Κύπρου στον διεθνή ακαδημαϊκό και επιστημονικό χώρο. Το Πανεπιστήμιο προσφέρει συστηματικά εκατοντάδες θέσεις εργασίας σε νέους Κύπριους ερευνητές οι οποίοι αξιοποιώντας τις διαθέσιμες υποδομές και ευκαιρίες συνδράμουν στην επιστημονική και ευρύτερα παραγωγική αναβάθμιση του τόπου.            
Συμβαδίζοντας με τις παγκόσμιες και ευρωπαϊκές εξελίξεις, το Πανεπιστήμιο σχεδιάζει, συμμετέχει και υλοποιεί προγράμματα σπουδών και ερευνητικά προγράμματα στο πλαίσιο της έννοιας του ‘τριγώνου της γνώσης’, επιδιώκοντας την δημιουργική σύζευξη της ανώτατης εκπαίδευσης με την καινοτόμο έρευνα και τον επιχειρηματικό κόσμο. Κεντρική ιδέα αυτής της προσέγγισης είναι η μετουσίωση των αποτελεσμάτων της επιστημονικής έρευνας σε πρακτικές εφαρμογές προς όφελος του κοινωνικού συνόλου.   
     
Μια άλλη σημαντική διάσταση της έως τώρα λειτουργίας του Πανεπιστημίου είναι το γεγονός ότι η φυσική του παρουσία στο παραδοσιακό κέντρο της Λεμεσού μετέτρεψε την περιοχή σε ένα από τους πιο δραστήριους και ζωντανούς  χώρους στην Κύπρο. Σειρά σημαντικών κτηρίων των προηγούμενων δυο αιώνων έχουν τύχει αναπαλαίωσης και αποτελούν σήμερα σημεία αναφοράς ενώ η φοιτητική και ακαδημαϊκή κοινότητα προσέδωσε ένα σαφές στίγμα νεανικότητας και δημιουργικότητας στην πόλη.             
Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου διατύπωσε τις ιεραρχημένες του προτεραιότητες στο ‘Στρατηγικό Προγραμματισμό Ανάπτυξης 2010-2020’ και συνεχίζει την αναπτυξιακή του πορεία σε διαρκή συνεργασία με την Πολιτεία και την Κοινωνία. Η γνώση, οι εμπειρίες και η θέληση σε συνδυασμό με την εξωστρέφεια, την αισιοδοξία και το δυναμισμό που διακρίνουν την Πανεπιστημιακή Κοινότητα διαμορφώνουν τις καλύτερες προϋποθέσεις για το μέλλον.        
 
 

 
Τελευταία Ενημέρωση: 21/5/2015 10:45:13 πμ
Πύλη "Ενημέρωσέ με"  - Μια ολοκληρωμένη υπηρεσία προσωπικής και εξατομικευμένης ενημέρωσης
Αποποίηση

© Κέντρο Παραγωγικότητας Κύπρου 2014

         

Με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου της ΕΕ