Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης (CYS)
Σεμινάριο: Η χρήση των Ευρωπαϊκών Προτύπων CYSEN στο Σκυρόδεμα, Ασφαλτικό Σκυρόδεμα, Κονιάματα και τις Υδραυλικές Κονίες  
Ολοκληρώνοντας το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα οι συμμετέχοντες θα μπορούν:
Nα διαμορφώσουν μια πλήρη εικόνα για το περιεχόμενο των εναρμονισμένων Ευρωπαϊκών Προτύπων CYS  EN  12620,  CYS  EN  13043,  CYS  EN  13139  και  CYS  EN  13242  συμπεριλαμβανομένης  και  της χρήσης ανακυκλωμένων αδρανών υλικών, να κατανοήσουν τις τεχνικές και βέλτιστες πρακτικές για την παραγωγή, ποιοτικό έλεγχο, διάστρωση και τοποθέτηση των πιο πάνω υλικών και να κατανοήσουν τις ευθύνες του μελετητή, του παραγωγού, του προσφοροδότη και του επιβλέποντα μηχανικού.
Σχετική Ιστοσελίδα: Για περισσότερες πληροφορίες κάνετε κλικ εδώ
Κατηγορία: Εκπαίδευση και Κατάρτιση
Υποκατηγορίες: Εκπαίδευση - Γενικά Θέματα | Τεχνική Επαγγελματική Κατάρτιση | Δια Βίου Μάθηση
Από: 29/11/2017  
Μέχρι: 30/11/2017
Invitation Final Construction
Εγκύκλιος και Δήλωση ΣυμμετοχήςΤελευταία Ενημέρωση: 4/10/2017 8:56:49 πμ
Πύλη "Ενημέρωσέ με"  - Μια ολοκληρωμένη υπηρεσία προσωπικής και εξατομικευμένης ενημέρωσης
Αποποίηση

© Κέντρο Παραγωγικότητας Κύπρου 2014

         

Με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου της ΕΕ