Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης (CYS)
Ο CYS είναι ο εθνικός οργανισμός τυποποίησης της Κύπρου. Ο CYS λειτουργεί ως Εταιρεία Ιδιωτικού Δικαίου με μόνο μέτοχο το κράτος, διοικούμενος από 7μελές Δ.Σ. αποτελούμενο από εκπροσώπους των Υπουργείων Οικονομικών και Εμπορίου, Βιομηχανίας & Τουρισμού καθώς επίσης και φορέων του ιδιωτικού τομέα όπως του Συνδέσμου Καταναλωτών, της ΟΕΒ, του ΚΕΒΕ, του ΕΤΕΚ.
 
Ο CYS είναι πλήρες μέλος των διεθνών οργανισμών τυποποίησης ISO (International Organisation for Standardisation) και IEC (International Electrotechnical Commission). Επίσης ο CYS λειτουργεί ως το εθνικό κέντρο τυποποίησης και εκπροσωπεί την Κύπρο στους ευρωπαϊκούς οργανισμούς τυποποίησης CEN, CENELEC και ETSI.
 
Ο CYS συμμετέχει ενεργά στη διεθνή και ευρωπαϊκή τυποποίηση προάγοντας τα εθνικά συμφέροντα, ενώ παράλληλα προωθεί την εφαρμογή των ευρωπαϊκών και διεθνών προτύπων στις κυπριακές επιχειρήσεις.

Κατηγορία: Άλλες Κρατικές Υπηρεσίες
Υποκατηγορία:  Ανεξάρτητες Υπηρεσίες
Έτος Ίδρυσης:
Αριθμός Εργοδοτουμένων:


Τελευταία Ενημέρωση: 27/3/2013 10:54:06 πμ
Πύλη "Ενημέρωσέ με"  - Μια ολοκληρωμένη υπηρεσία προσωπικής και εξατομικευμένης ενημέρωσης
Αποποίηση

© Κέντρο Παραγωγικότητας Κύπρου 2014

         

Με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου της ΕΕ