Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης (CYS)
Ασφάλεια στα δίκτια φυσικού αέριου  
Το σεμινάριο αυτό έχει σκοπό να καταρτίσει τους συμμετέχοντες για τις ιδιότητες του φυσικού αερίου, για τα κατάλληλα υλικά και τις απαιτήσεις της σχετικής ευρωπαϊκής νομοθεσίας και τις μεθόδους κατασκευής, εγκατάστασης και δοκιμής των σωληνώσεων δικτύων φυσικού αερίου καθώς και για τα υπάρχοντα Ευρωπαϊκά πρότυπα για τα δίκτυα φυσικού αερίου.
Σχετική Ιστοσελίδα: ---
Κατηγορία: Εκπαίδευση και Κατάρτιση
Υποκατηγορίες: Τεχνική Επαγγελματική Κατάρτιση | Δια Βίου Μάθηση
Από: 9/11/2017  
Μέχρι: 10/11/2017Τελευταία Ενημέρωση: 2/11/2017 8:30:36 πμ
Πύλη "Ενημέρωσέ με"  - Μια ολοκληρωμένη υπηρεσία προσωπικής και εξατομικευμένης ενημέρωσης
Αποποίηση

© Κέντρο Παραγωγικότητας Κύπρου 2014

         

Με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου της ΕΕ