Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης (CYS)
Διαχείριση Κρίσεων & Αντιμετώπισης Καταστάσεων Έκτακτης Ανάγκης με Αναφορά στα Πρότυπα  
Αυτή η αντιμετώπιση θα πρέπει να χαρακτηρίζεται από σύμπνοια, συναντίληψη, κοινά πρότυπα, νομοθεσία και κανονισμούς. διαλειτουργικότητα και αποτελεσματικότητα. Σκοπός του πλαισίου διακυβέρνησης κρίσεων είναι η διατήρηση της ελεύθερης κυκλοφορίας εμπορευμάτων, υπηρεσιών και προσώπων και η διαθεσιμότητα τους σε περίπτωση μελλοντικών καταστάσεων έκτακτης ανάγκης προς όφελος των πολιτών και των επιχειρήσεων σε ολόκληρη την επικράτεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Σχετική Ιστοσελίδα: Για περισσότερες πληροφορίες κάνετε κλικ εδώ
Κατηγορία: Εκπαίδευση και Κατάρτιση
Υποκατηγορία: Δια Βίου Μάθηση
Από: 29/6/2023  
Μέχρι: 29/6/2023Τελευταία Ενημέρωση: 24/5/2023 9:37:57 πμ
Πύλη "Ενημέρωσέ με"  - Μια ολοκληρωμένη υπηρεσία προσωπικής και εξατομικευμένης ενημέρωσης
Αποποίηση

© Κέντρο Παραγωγικότητας Κύπρου 2014

         

Με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου της ΕΕ