Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης (CYS)
Σεμινάριο Διαχείριση Έργων στην Οικοδομική Βιομηχανία  
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε άτομα που διαχειρίζονται κατασκευαστικά έργα, είτε ως Διαχειριστές Έργου ή με οποιαδήποτε άλλη ιδιότητα όπως Διευθυντές/στελέχη εταιρειών του ευρύτερου κατασκευαστικού τομέα, Διευθυντές εργοταξίων, Πολιτικοί μηχανικοί και άλλοι τεχνικοί που ασχολούνται με την επίβλεψη και διαχείριση Συμβολαίων Οικοδομικών και Τεχνικών Έργων.

Εισηγητής: ΑΝΤΡΕΑΣ ΣΟΛΩΜΟΥ
Ο Αντρέας Σολωμού απασχολείται αποκλειστικά στον τομέα της διαχείρισης έργων και της εκπαίδευσης. Εργάστηκε για δώδεκα συνεχή χρόνια ως διαχειριστής έργων στον τομέα ανάπτυξης προϊόντων και είναι ο εθνικός αντιπρόσωπος του Κυπριακού Οργανισμού Τυποποίησης στην τεχνική επιτροπή ανάπτυξης των προτύπων για την διαχείριση χαρτοφυλακίων, προγραμμάτων και έργων του Παγκόσμιου Οργανισμού Τυποποίησης (ISO). Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA) και  πιστοποιημένος διαχειριστής έργων από το PMI (Project Management Institute). Είναι  εκπαιδευτής της Microsoft (MCT) και κάτοχος της πιστοποίησης MCTS (Microsoft Certified Technology Specialist) που αφορά  τη διαχείριση έργων με εφαρμογές πληροφορικής. Είναι παράλληλα, πιστοποιημένος εκπαιδευτής του οργανισμού ECDL (CTP) και τα  τελευταία τρία χρόνια έχει αναλάβει το έργο εκπαίδευσης εκπαιδευτών (Train-the-Trainer) του οργανισμού στη διαχείριση έργων με την χρήση εφαρμογών πληροφορικής. Έχει συγγράψει δύο βιβλία σχετικά με τη διαχείριση έργων, ένα εκ των οποίων αποτελεί πιστοποιημένο εγχειρίδιο προετοιμασίας για την εξέταση της Ενότητας  “Προγραμματισμός Έργων” του οργανισμού ECDL.
Σχετική Ιστοσελίδα: Για περισσότερες πληροφορίες κάνετε κλικ εδώ
Κατηγορία: Εκπαίδευση και Κατάρτιση
Υποκατηγορία: Δια Βίου Μάθηση
Από: 1/11/2018  
Μέχρι: 2/11/2018Τελευταία Ενημέρωση: 3/9/2018 2:12:15 μμ
Πύλη "Ενημέρωσέ με"  - Μια ολοκληρωμένη υπηρεσία προσωπικής και εξατομικευμένης ενημέρωσης
Αποποίηση

© Κέντρο Παραγωγικότητας Κύπρου 2014

         

Με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου της ΕΕ