Ομοσπονδία Εργοδοτών & Βιομηχάνων (ΟΕΒ)
Η Ομοσπονδία Εργοδοτών & Βιομηχάνων (ΟΕΒ) ιδρύθηκε το 1960 από 19 πρωτοπόρους επιχειρηματίες. Σήμερα, τα Μέλη της προέρχονται από όλους τους τομείς οικονομικής δραστηριότητας και απασχολούν πάνω από το 60% των εργοδοτουμένων του ιδιωτικού τομέα, ποσοστό που είναι από τα ψηλότερα στον κόσμο.

Η ΟΕΒ είναι παγκύπρια ανεξάρτητη οργάνωση που έχει Μέλη τους 64 κυριότερους Επαγγελματικούς/Κλαδικούς Συνδέσμους και εκατοντάδες επιχειρήσεις στον τομέα της Βιομηχανίας, Εμπορίου, Υπηρεσιών, Κατασκευών και Γεωργίας, με σύνολο μελών που ξεπερνούν τις 5000.

Όραμα

 • Να αποτελεί καταλυτικό φορέα της κοινωνικοοικονομικής ανάπτυξης και ευημερίας της Κύπρου και να είναι ο κύριος εκφραστής και εκπρόσωπος των επιχειρήσεων.
 • Να είναι φορέας καινοτομίας, καθοδήγησης, αναβάθμισης και πλήρους επαγγελματισμού των επιχειρήσεων  στην Κύπρο.
 • Να είναι ένας εύρωστος και πολιτικά ανεξάρτητος Οργανισμός ο οποίος με το κύρος, τη σοβαρότητα και την ποιότητα των υπηρεσιών του να είναι ο κατ’ εξοχήν έγκυρος οικονομικός φορέας της Κύπρου

Αποστολή και Στόχοι

 • Η δημιουργία και διατήρηση ευνοϊκού επιχειρηματικού περιβάλλοντος μέσα στο οποίο οι Κυπριακές επιχειρήσεις να δραστηριοποιούνται απρόσκοπτα για την παραγωγή ανταγωνιστικών προϊόντων και υπηρεσιών.
 • Η διατήρηση του ισοζυγίου δυνάμεων μεταξύ του επιχειρηματικού κόσμου και των συνδικαλιστικών και άλλων οργανώσεων που δρουν σαν ομάδες πίεσης μέσα στο πλουραλιστικό σύστημα λήψης αποφάσεων της κυπριακής κοινωνίας.
 • Η παροχή στις Κυπριακές επιχειρήσεις σύγχρονων, ποιοτικών και εξειδικευμένων υπηρεσιών είτε μέσω της Γραμματείας της, είτε μέσω εξειδικευμένων οργανισμών-μελών της που πληρούν τις ψηλές προδιαγραφές και απαιτήσεις της σύγχρονης οικονομικής συγκυρίας. Πρωταρχικής σημασίας είναι οι υπηρεσίες κατάρτισης επιχειρηματικών στελεχών.
 • Η διασφάλιση της έμπρακτης εναρμόνισης της οικονομικής και θεσμικής υποδομής της Κύπρου με το «Ευρωπαϊκό Κεκτημένο» και η αξιοποίηση όλων των ευκαιριών που προσφέρει η ισότιμη συμμετοχή της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η υποβοήθηση των μελών της ΟΕΒ για εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους που απορρέουν από το Ευρωπαϊκό Κεκτημένο όπως αυτό θα διαμορφώνεται.
 • Η προώθηση των καλώς νοουμένων και νόμιμων συμφερόντων των μελών της (κλαδικά ή μεμονωμένα).
 • Η παρακολούθηση των κοινωνικο-πολιτικο-οικονομικών δρώμενων και η ανάλογη καθοδήγηση των κρατικών φορέων και η συμβολή της στην κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη της Κύπρου.
 • Η εκπροσώπηση των Κυπριακών επιχειρήσεων και η προώθηση των θέσεων και απόψεών τους τόσο στην Κύπρο όσο και στο εξωτερικό, ιδιαίτερα στον χώρο της Ενωμένης Ευρώπης.
 • Η ενθάρρυνση της Γυναικείας Επιχειρηματικής δραστηριότητας μέσα στο γενικό στόχο της ανάπτυξης της Κύπρου.

Κατηγορία: Άλλοι Φορείς
Υποκατηγορία:  Εργοδοτικές Οργανώσεις
Έτος Ίδρυσης:


Τελευταία Ενημέρωση: 3/4/2013 2:47:49 μμ
Πύλη "Ενημέρωσέ με"  - Μια ολοκληρωμένη υπηρεσία προσωπικής και εξατομικευμένης ενημέρωσης
Αποποίηση

© Κέντρο Παραγωγικότητας Κύπρου 2014

         

Με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου της ΕΕ