C.N.G Infosystems ltd.
 
C.N.G Infosystems ltd.
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 10-Β
ΑΥΙΟΣ ΔΟΜΕΤΙΟΣ
2370 ΛΕΥΚΩΣΙΑ
27296
1643
Κύπρος

Τηλέφωνο: 70002385
Φαξ: 22759020

Email: clazarides@cplpos.com
Σχετική Ιστοσελίδα: http://www.cng.webgofast.com
Τελευταία Ενημέρωση: 22/2/2017 4:46:57 μμ
Αποποίηση

© Κέντρο Παραγωγικότητας Κύπρου 2016

      

Με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου της ΕΕ