Έργο Προώθησης Συστημάτων Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ψηφιακών Δεξιοτήτων
Ανακοινώσεις: Skip Navigation Links
Τελευταία Ενημέρωση: 30/4/2020 - 31/5/2020 (26)
NEW - WEBINAR "EXCEL για Εργαζόμενους & 'Ανεργους (21-55 ετών)", 13/07, 14/07, 15/07, 16/07, 20/07 & 21/07/20. 09:00-12:15_ΔΚ - XL2020/01 WEB

Δωρεάν Διαδικτυακό Πρόγραμμα Κατάρτισης διάρκειας 18 ωρών για την εκμάθηση Excel. ΝΟΕΙΤΑΙ ΟΤΙ, για την παρακολούθηση του προγράμματος χρείαζεται να υπάρχει εγκατεστημένο το πρόγραμμα Microsoft Excel (κατα προτίμηση η έκδοση του 2016 ή εναλλακτικά η έκδοση του 2013).

Τελευταία Ενημέρωση: 29/5/2020 2:19:52 μμ
NEW - WEBINAR Advanced EXCEL για Εργαζόμενους & Άνεργους (21-55 ετών), 06/07, 07/07, 08/07, 09/07 & 10/07/20_ΔΚ). - AXL2020/01-WEB

Δωρεάν ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ πρόγραμμα εκμάθησης Advanced Excel συνολικής διάρκειας 15 ωρών. ΝΟΕΙΤΑΙ ΟΤΙ, οι συμμετέχοντες θα πρέπει να έχουν εγκατεστημένη την Microsoft Excel (κατά προτίμηση την έκδοση 2016 ή εναλλακτικά την έκδοση 2013).

Τελευταία Ενημέρωση: 29/5/2020 1:07:26 μμ
NEW - WEBINAR "Σχεδιασμός Ιστοσελίδων με χρήση Wordpress & Wix για Εργαζόμενους & Άνεργους (21-55 ετών)", 23/06, 24/06, 25/06, 26/06, 30/06 & 01/07/20, 16:00-19:15_ΔΚ. - WEB2020/02-ΛΕΥ

Δωρεάν ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ πρόγραμμα εκμάθησης "Σχεδιασμός Ιστοσελίδων με χρήση Wordpress & Wix", συνολικής διάρκειας 18 ωρών. Οι συμμετέχοντες δεν πρέπει να έχουν κάποιο πρόγραμμα εγκατεστημένο για το σεμινάριο. Απαραίτητη ροϋπόθεση όμως είναι να έχουν ένα email address για εγγραφή στις απαραίτητες υπηρεσίες που θα χρησιμοποιουθούν κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου.

Τελευταία Ενημέρωση: 29/5/2020 12:53:21 μμ
NEW - Webinar "Σχεδιασμός Ιστοσελίδων με χρήση Wordpress & Wix για Εργαζόμενους & Άνεργους (21-55 ετών)", 23/06, 24/06, 25/06, 26/06, 30/06 & 01/07/20, 09:00-12:15_ΔΚ. - WEB2020/01-ΛΕΥ

Δωρεάν ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ πρόγραμμα εκμάθησης "Σχεδιασμός Ιστοσελίδων με χρήση Wordpress & Wix", συνολικής διάρκειας 18 ωρών. Οι συμμετέχοντες δεν πρέπει να έχουν κάποιο πρόγραμμα εγκατεστημένο για το σεμινάριο. Απαραίτητη ροϋπόθεση όμως είναι να έχουν ένα email address για εγγραφή στις απαραίτητες υπηρεσίες που θα χρησιμοποιουθούν κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου.

Τελευταία Ενημέρωση: 29/5/2020 10:45:12 πμ
NEO! WEBINAR ADVANCE WORD για Εργαζόμενους και 'Ανεργους(20-55 ετών) (3/7-14/7/20, 16:00-19:30_ ΜΔ). - AWD2020/4WEB

Εξ αποστάσεως πρόγραμμα κατάρτισης διάρκειας 12 ωρών για την εκμάθηση της Advanced Word σε άτομα που έχουν καλή εξοικείωση με την word ή έχουν συμπληρώσει τον πρώτο κύκλο μαθημάτων στην Word διάρκειας 18 ωρών.επίπεδο ατηORD

Τελευταία Ενημέρωση: 27/5/2020 1:51:04 μμ
NEO ! WEBINAR . WORD για Εργαζόμενους και Άνεργους(20-55 ετών) (2/7-20/7/20, 09:00-12:30_ΜΔ) - WD2020/3 WEB

Πρόγραμμα κατάρτισης διάρκειας 18 ωρών για την εκμάθηση της WORD

Τελευταία Ενημέρωση: 27/5/2020 1:38:48 μμ
NEO! WEBINAR WORD για Εργαζόμενους και 'Ανεργους (20-55 ετών),Λευκωσία (11/6-29/6/20, 16:00-19:30_EΠ). - WD2020/3WEB_ΛΕΥ

Πρόγραμμα κατάρτισης διάρκειας 18 ωρών για την εκμάθηση της WORD

Τελευταία Ενημέρωση: 25/5/2020 10:45:30 πμ
ΝEO ! WEBINAR ADVANCE WORD για Εργαζόμενους και 'Ανέργους (20-55 ετών),Λευκωσία (15/6-22/6/20, 09:00-12:15_ ΔΚ). - AWD2020/2WEB

Πρόγραμμα κατάρτισης διάρκειας 12 ωρών για την εκμάθηση της Αdvanced WORD το οποίο θα διεξαχθεί εξ αποστάσεως μέσω της πλατφόρμας zoom. Aπαραίτητη προϋπόθεση για συμμετοχή είναι η πολύ καλή εξοικείωση των συμμετεχόντων με τον Ηλεκτρονικό Υπολογιστή και η εγκατάσταση στον προσωπικό υπολογιστή του συμμετέχοντα του λογισμικού Microsoft Office Word 2010 /2013/2016

Τελευταία Ενημέρωση: 25/5/2020 10:43:53 πμ
Ψηφιακές Δεξιότητες (18-60 ετών) Πάφος (16/6, 19/6, 23/6, 26/6, 30/6, 3/7,7/7,10/7 και 14/7, 10:00-13:30_ΜΔ) - ΨΔ2020/5-ΠΑΦ

Πρόγραμμα κατάρτισης στις Ψηφιακές Δεξιότητες διάρκειας 27 ωρών

Τελευταία Ενημέρωση: 22/5/2020 8:51:59 πμ
ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ. ADVANCE WORD για Εργαζόμενους και 'Ανέργους (20-55 ετών),Λευκωσία (25/6-6/7/20, 09:00-12:15_ ΕΠ). - AWD2020/5_ΛΕΥ

Πρόγραμμα κατάρτισης διάρκειας 12 ωρών για την εκμάθηση της Αdvanced WORD

Τελευταία Ενημέρωση: 22/5/2020 8:41:44 πμ
Εργαστήρι Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Λεμεσός (02/07 & 06/07/20, 10:00-13:30_ΜΔ) - ΗΔ2020/-ΛΕΜ

Εργαστήρι διάρκειας 6 ωρών για την εκμάθηση των συστημάτων Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, με έμφαση στη Διαδικτυακή Πύλη Αριάδνη, το TaxisNet και το Διαδικτυακό Σύστημα Πληρωμής Εισφορών στις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων...

Τελευταία Ενημέρωση: 7/5/2020 2:33:55 μμ
EXCEL Advanced για Εργαζόμενους & Άνεργους (21-55 ετών), Λεμεσός (02/07, 06/07, 09/07, 13/07 & 16/07/20, 16:00-19:30_MΔ). - AXL2020/-ΛΕΜ

Δωρεάν πρόγραμμα εκμάθησης Advanced Excel συνολικής διάρκειας 15 ωρών.

Τελευταία Ενημέρωση: 7/5/2020 2:32:56 μμ
ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ EXCEL για Εργαζόμενους & Άνεργους (21-55 ετών),16:00-19:30_Λεμεσός (11/06, 15/06, 18/06, 22/06, 25/06 & 29/06/20_MΔ). - XL2020/-ΛΕΜ

Δωρεάν πρόγραμμα εκμάθησης Excel συνολικής διάρκειας 18 ωρών.

Τελευταία Ενημέρωση: 7/5/2020 2:30:11 μμ
ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ Powerpoint για Εργαζόμενους & Άνεργους (21-55 ετών), Πάφος (09/06, 12/06, 16/06 & 19/06_MΔ). - PP2020/-ΠΑΦ

Δωρεάν πρόγραμμα εκμάθησης Powerpoint συνολικής διάρκειας 12 ωρών.

Τελευταία Ενημέρωση: 7/5/2020 2:28:52 μμ
ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ Σχεδιασμός Ιστοσελίδων με χρήση Wordpress & Wix για Εργαζόμενους & Άνεργους (21-55 ετών), 26/05, 02/06, 09/06, 16/06, 23/06 & 30/06/20, 15:00-18:15_Λεμεσός_ΔΚ. - WD2020/02-ΛΕΜ

Δωρεάν πρόγραμμα εκμάθησης "Σχεδιασμός Ιστοσελίδων με χρήση Wordpress & Wix", συνολικής διάρκειας 18 ωρών.

Τελευταία Ενημέρωση: 7/5/2020 2:27:45 μμ
12
Page Size:


Τελευταία Ενημέρωση: 2/9/2019 10:50:49 πμ
Αποποίηση

© Κέντρο Παραγωγικότητας Κύπρου 2016

      

Με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου της ΕΕ