Το Μεσογειακό Ινστιτούτο Διεύθυνσης (ΜΙΔ) ιδρύθηκε το 1976 με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου και είναι το διεθνές/περιφερειακό σκέλος του Κέντρου Παραγωγικότητας Κύπρου.  Το ΜΙΔ υπάγεται ως δημόσια σχολή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στο Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων της Κυπριακής Δημοκρατίας. To ΜΙΔ αποτελεί την πρώτη σχολή διοίκησης στην Κύπρο.

Το ΜΙΔ προσφέρει τα ακόλουθα Μεταπτυχιακά Προγράμματα:

  • Master in Business Administration (αγγλόφωνο)
  • Μάστερ στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (ελληνόφωνο)
  • Μάστερ στη Δημόσια Διοίκηση (ελληνόφωνο)
Οι τίτλοι που χορηγεί το ΜΙΔ είναι αυτόματα αναγνωρισμένοι και δεν υπόκεινται στις διαδικασίες αναγνώρισης του ΚΥΣΑΤΣ.

Επίσης, το ΜΙΔ αναλαμβάνει την οργάνωση διεθνών συνεδρίων και άλλων διεθνών δραστηριοτήτων. Μέσα στο πλαίσιο του Σχεδίου παροχής αναπτυξιακής, τεχνικής και άλλης βοήθειας προς ξένες χώρες, το ΜΙΔ οργάνωσε με μεγάλη επιτυχία προγράμματα σε θέματα διεύθυνσης.

“MIM has been an inspiring and fulfilling experience for me, and I feel that it actually changes, in a positive manner, the way you deal with occurring obstacles and difficulties, and in the way you approach life itself!  The time shared with our classmates and teachers will always be treasured… and the topics covered and analyzed in MIM classes, enrich our way of facing new challenges ahead. Furthermore, the experience of an internship in a local Business was truly valuable and unforgettable.  I will always be thankful to all my MIM teachers and staff who were there for us in every step of the way!”
Matina Efstathiou, Class of 2013/2014
 
“Εξαιρετικό ακαδημαϊκό και διοικητικό προσωπικό, απαιτητικό (αλλά εξαιρετικά ενδιαφέρον) πρόγραμμα σπουδών, τέλειοι συμφοιτητές!”
Πρόδρομος Χριστοφή, Μάστερ 2016/2017


"..στο M.I.M ο σπουδαστής συναντά μετάδοση εξειδικευμένης γνώσης και συνάμα ανθρωπιστικής  προσέγγισης από  τους Διδάκτορες, απαραίτητα στοιχεία για τον αυριανό Διευθυντή – Ηγέτη"
Χριστόδουλος Μαυρίδης, Μάστερ 2016/2017

"The time has passed so fast and I can conclude with certainty that the aftermath finds me pleased to have chosen to study the MBA course at the Mediterranean Institute of Management (MIM). The course enhanced our academic knowledge in a sphere of ways as well as our personal development through its team building & team bonding activities, leadership, presenting as well as creativity skills. I had the honour to be the president and representative of the ΜΒΑ students in the extra curriculum activities; an unforgettable experience, which I benefited a lot in numerous ways. If I could turn the time back I would again re-choose the MIM for studying the Masters of Business Administration!" 
Nikolas Athinis, MBA class 2015-2016