Μάστερ στη Διοίκηση Επιχειρήσεων/Δημόσια Διοίκηση (Ελληνόφωνο)

Απαιτούμενα Προσόντα
 
Τα προσόντα που απαιτούνται για συμμετοχή στο Πρόγραμμα  Μάστερ στη Διοίκηση Επιχειρήσεων ή Μάστερ στη Δημόσια Διοίκηση είναι:
 
  • Πτυχίο Πανεπιστημίου ή ισότιμο προσόν σε οποιοδήποτε κλάδο σπουδών.
  • Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
  • Επιτυχία σε γραπτή εξέταση τεστ ικανοτήτων (aptitude tests) που θα διοργανώνει το ΜΙΔ

Δίδακτρα
 
Τα δίδακτρα ανέρχονται στις €3.426. Υπάρχει δυνατότητα φοιτητικής χορηγίας με μέγιστο ποσό χορηγίας €2.565 από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού.

Διαδικασία Υποβολής Αίτησης

Η προκήρυξη του Ελληνόφωνου Προγράμματος 2019-2020 θα γίνει το Σεπτέμβριο του 2018.

Μάστερ στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ) 2018-2019 (Αγγλόφωνο)

Διαδικασία Υποβολής Αίτησης

Πτυχιούχος που επιθυμεί να υποβάλει αίτηση για εισδοχή στο MIΔ πρέπει να συμπληρώσει την ηλεκτρονική αίτηση και να την υποβάλει στο ΜΙΔ το αργότερο μέχρι την Τετάρτη 12 Σεπτεμβρίου 2018.

Απαιτείται να έχετε σαρώσει προηγουμένως όλα τα απαραίτητα έγγραφα και να έχετε πρόσβαση σε ηλεκτρονική φωτογραφία σας μεγέθους διαβατηρίου.

 Αν για οποιοδήποτε λόγο δεν μπορείτε να υποβάλετε την αίτηση on line, μπορείτε να κατεβάσετε το έντυπο αίτησης, να το συμπληρώσετε και να το στείλετε με όλα τα απαραίτητα έγγραφα στη Γραμματεία του MIΜ: mim@kepa.mlsi.gov.cy ή με φαξ στο (+ 357) 22376872.