Μουσείο Κυπριακών Τροφίμων και Διατροφής
Σε σχετικό μνημόνιο της η Unesco1 καλεί για ανάληψη δραστηριοτήτων προς διαφύλαξη όχι μόνον της υλικής, αλλά και της αύλης πολιτιστικής κληρονομιάς κάθε τόπου.

Σύμφωνα με την παραπάνω προσέγγιση, βασικός μας στόχος είναι η διάσωση και η προβολή ενός σημαντικού μέρους του άυλου πολιτισμού της Κύπρου, δηλαδή του γαστρονομικού της πολιτισμού.

 
Τελευταία Ενημέρωση: 26/9/2013 9:39:18 πμ
Πύλη "Ενημέρωσέ με"  - Μια ολοκληρωμένη υπηρεσία προσωπικής και εξατομικευμένης ενημέρωσης
Αποποίηση

© Κέντρο Παραγωγικότητας Κύπρου 2014

         

Με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου της ΕΕ