Μουσείο Κυπριακών Τροφίμων και Διατροφής
 
Μουσείο Κυπριακών Τροφίμων και Διατροφής
Πανεπιστήμιο Κύπρου
Λευκωσία
Κύπρος

Τηλέφωνο: 99059820
Φαξ: 22770676

Email: cyfoodmuseum@gmail.com
Σχετική Ιστοσελίδα: http://foodmuseum.cs.ucy.ac.cy/
Τελευταία Ενημέρωση: 26/9/2013 9:39:18 πμ
Πύλη "Ενημέρωσέ με"  - Μια ολοκληρωμένη υπηρεσία προσωπικής και εξατομικευμένης ενημέρωσης
Αποποίηση

© Κέντρο Παραγωγικότητας Κύπρου 2014

         

Με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου της ΕΕ