Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών

Το Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων έχει αρμοδιότητες σε θέματα Ραδιοεπικοινωνιών, Ηλεκτρονικών Υπογραφών, Κοινωνίας της Πληροφορίας και Πολιτικής του Διαστήματος.

 

Τελευταία Ενημέρωση: 5/9/2013 8:53:08 πμ
Πύλη "Ενημέρωσέ με"  - Μια ολοκληρωμένη υπηρεσία προσωπικής και εξατομικευμένης ενημέρωσης
Αποποίηση

© Κέντρο Παραγωγικότητας Κύπρου 2014

         

Με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου της ΕΕ