Εταιρεία Κυπριακών Σπουδών/Μουσείο Λαϊκής Τέχνης Κύπρου
 
Η Εταιρεία στεγάζεται στο παλαιό Αρχιεπισκοπικό Μέγαρο, που της παραχωρήθηκε για το σκοπό αυτό από τους αείμνηστους Αρχιεπισκόπους Μακάριο Β΄ (1947-1950) και Μακάριο Γ΄ (1950-1977).

Βασικοί σκοποί της Εταιρείας είναι η συλλογή, διάσωση, μελέτη και έκδοση α) του ιστορικού υλικού, που έχει σχέση με όλες τις περιόδους της Ιστορίας της Κύπρου, β) του γλωσσικού υλικού, που αναφέρεται στην ιστορία και την εξέλιξη της κυπριακής διαλέκτου, γ) του λαογραφικού υλικού όλων των ιστορικών περιόδων της Κύπρου, και δ) η συλλογή έργων της Κυπριακής λαϊκής τέχνης, η συντήρηση, η μελέτη και η προβολή τους.

Χάρτης | Map https://goo.gl/maps/ST1g8
Τελευταία Ενημέρωση: 3/12/2014 2:12:19 μμ
Πύλη "Ενημέρωσέ με"  - Μια ολοκληρωμένη υπηρεσία προσωπικής και εξατομικευμένης ενημέρωσης
Αποποίηση

© Κέντρο Παραγωγικότητας Κύπρου 2014

         

Με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου της ΕΕ