Εταιρεία Κυπριακών Σπουδών/Μουσείο Λαϊκής Τέχνης Κύπρου


Βασικοί σκοποί της Εταιρείας είναι η συλλογή, διάσωση, μελέτη και έκδοση α) του ιστορικού υλικού, που έχει σχέση με όλες τις περιόδους της Ιστορίας της Κύπρου, β) του γλωσσικού υλικού, που αναφέρεται στην ιστορία και την εξέλιξη της κυπριακής διαλέκτου, γ) του λαογραφικού υλικού όλων των ιστορικών περιόδων της Κύπρου, και δ) η συλλογή έργων της Κυπριακής λαϊκής τέχνης, η συντήρηση, η μελέτη και η προβολή τους.


 Οι κυριότερες δραστηριότητες της Εταιρείας είναι:

1)        Ετήσια έκδοση Επιστημονικού Δελτίου με την ονομασία “Κυπριακαί Σπουδαί”. Μέχρι σήμερα έχουν κυκλοφορήσει 72 τόμοι. Σ’ αυτό δημοσιεύονται μελέτες, που αναφέρονται στην ιστορία, αρχαιολογία, λαογραφία, γλώσσα, τέχνη, εκπαίδευση και άλλα θέματα που αφορούν την Κύπρο. Το 1946 βραβεύθηκε από την Ακαδημία Αθηνών.

2)        Σειρά αυτοτελών εκδόσεων, οι οποίες αναφέρονται σε πτυχές του πολιτισμού της Κύπρου. Μέχρι τώρα έχουν εκδοθεί δώδεκα έργα. Ενδεικτικά αναφέρουμε: Αγγελική Πιερίδου, Κυπριακή Λαϊκή Τέχνη, 1980. Ανδρέας και Ιουδήθ Στυλιανού, Εν τούτω Νίκα, 1971. Ελένη Παπαδημητρίου, Εθνογραφικά Καρπασίας, 1992. Μαργαρίτα Δημητρίου, Θέατρο Σκιών, 2004.

3)        Ίδρυση Μουσείου Λαϊκής Τέχνης (1937). Σ’ αυτό εκτίθενται υφαντά, κεντήματα, ξυλόγλυπτα, είδη αργυροχοΐας, καλαθοπλεκτικής και άλλα αντικείμενα της λαϊκής τέχνης του νήσου. Το Μουσείο στεγάζεται στο ισόγειο του παλαιού οικήματος της Αρχιεπισκοπής, που το παραχώρησε για το σκοπό αυτό στην Εταιρεία ο αείμνηστος Αρχιεπίσκοπος Μακάριος ο Β΄(1947-1950). Βασικοί συντελεστές στη σύσταση και τον εμπλουτισμό του Μουσείου Λαϊκής Τέχνης υπήρξαν ο αείμνηστος Αδαμάντιος Διαμαντής και η λαογράφος Ελένη Παπαδημητρίου.

4)        Καταρτισμός βιβλιοθήκης με βιβλία, κύρια κυπρολογικού περιεχομένου, καθώς και αριθμό χειρογράφων.

5)        Διοργάνωση Διεθνούς Κυπρολογικού Συνεδρίου. Μέχρι τώρα έχουν διεξαχθεί τέσσερα συνέδρια (Α΄ 1969, Β΄ 1982, Γ΄ 1996, Δ' 2008) και έχουν κυκλοφορήσει τα πρακτικά τους.

6)        Διοργάνωση Επιστημονικών διαλέξεων και ανακοινώσεων για θέματα, που αναφέρονται στην Κύπρο και τον Πολιτισμό της.

Για την όλη δράση και προσφορά της η Εταιρεία Κυπριακών Σπουδών βραβεύτηκε από την Ακαδημία Αθηνών στις 24 Μαρτίου 1946. Βασικοί οικονομικοί αιμοδότες της “Εταιρείας” είναι η Ιερά Αρχιεπισκοπή Κύπρου, το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού και ο Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού. Περιστασιακά έτυχε αξιόλογης οικονομικής στήριξης από την Ιερά Μονή Κύκκου, το Ίδρυμα Λεβέντη, το Ίδρυμα Παρασκευαΐδη και άλλους.

 

Κατηγορία: Άλλοι Φορείς
Υποκατηγορία:  Άλλοι Οργανισμοί
Έτος Ίδρυσης:
Ετήσιος Αριθμός Ανακοινώσεων:
Ο Οργανισμός μας δραστηριοποιείται και στο εξωτερικό


Τελευταία Ενημέρωση: 3/12/2014 2:12:19 μμ
Πύλη "Ενημέρωσέ με"  - Μια ολοκληρωμένη υπηρεσία προσωπικής και εξατομικευμένης ενημέρωσης
Αποποίηση

© Κέντρο Παραγωγικότητας Κύπρου 2014

         

Με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου της ΕΕ