Κέντρο Παραγωγικότητας Κύπρου

Το Κέντρο Παραγωγικότητας Κύπρου (ΚΕΠΑ) ιδρύθηκε το 1963 από την Κυπριακή Κυβέρνηση, με τη βοήθεια του Προγράμματος Αναπτύξεως των Ηνωμένων Εθνών και του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας. Η σχετική συμφωνία εξέπνευσε στις 30 Νοεμβρίου του 1974 και από τότε το ΚΕΠΑ υπάγεται στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Διαχρονικός στόχος του ΚΕΠΑ ήταν η ουσιαστική συμβολή του στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της Κύπρου, στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών και στην καλύτερη αξιοποίηση του ανθρώπινου και κεφαλαιουχικού δυναμικού της χώρας.Βρίσκω τις υπηρεσίες του ΚΕΠΑ ως

Poll is Closed!
 
Αποτελέσματα


Τελευταία Ενημέρωση: 12/2/2013 7:46:46 πμ
Πύλη "Ενημέρωσέ με"  - Μια ολοκληρωμένη υπηρεσία προσωπικής και εξατομικευμένης ενημέρωσης
Αποποίηση

© Κέντρο Παραγωγικότητας Κύπρου 2014

         

Με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου της ΕΕ