Κέντρο Παραγωγικότητας Κύπρου

Στο πλαίσιο του ρόλου του, το ΚΕΠΑ επικεντρώνεται σε σημαντικές για το Κράτος και την Πολιτεία προτεραιότητες/δραστηριότητες ως ακολούθως: Παροχή επιστημονικής και διοικητικής στήριξης στο Συμβούλιο Παραγωγικότητας.
Διαχείριση του Νέου Συστήματος Μαθητείας.
Τεχνική Επαγγελματική Κατάρτιση.
Διαχείριση έργων και σχεδίων που υλοποιούνται με κοινοτικά κονδύλια ή με συγχρηματοδότηση από την ΕΕ
Μεσογειακό Ινστιτούτο Διεύθυνσης και Διεθνείς Δραστηριότητες.
Επιμόρφωση στη Διευθυντική Ανάπτυξη.
Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία.
Παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών.

 

  • Παροχή επιστημονικής και διοικητικής στήριξης στο Συμβούλιο Παραγωγικότητας
  • Διαχείριση του Νέου Συστήματος Μαθητείας
  • Τεχνική Επαγγελματική Κατάρτιση
  • Διαχείριση έργων και σχεδίων που υλοποιούνται με κοινοτικά κονδύλια ή με συγχρηματοδότηση από την ΕΕ
  • Μεσογειακό Ινστιτούτο Διεύθυνσης και Διεθνείς Δραστηριότητες
  • Επιμόρφωση στη Διευθυντική Ανάπτυξη
  • Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία
  • Παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών

 

Κατηγορία: Υπουργεία και Τμήματα / Υπηρεσίες τους
Υποκατηγορία:  Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
Έτος Ίδρυσης:
Αριθμός Εργοδοτουμένων:


Τελευταία Ενημέρωση: 12/2/2013 7:46:46 πμ
Πύλη "Ενημέρωσέ με"  - Μια ολοκληρωμένη υπηρεσία προσωπικής και εξατομικευμένης ενημέρωσης
Αποποίηση

© Κέντρο Παραγωγικότητας Κύπρου 2014

         

Με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου της ΕΕ