Κέντρο Παραγωγικότητας Κύπρου
ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΝΕΑΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΜΕΣΑ  
Στο πλαίσιο των δράσεων του έργου EwasteR* για την προώθηση της νεανικής επιχειρηματικότητας στον τομέα των ηλεκτρονικών αποβλήτων διοργανώνεται ημερίδα ενημέρωσης και ανταλλαγής καλών πρακτικών σχετικά με τις προοπτικές επιχειρηματικότητας και τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά μέσα τόσο στον τομεά E-waste όσο και σε οποιονδήποτε άλλον τομέα της οικονομίας.

Η ημερίδα θα διεξαχθεί την Τρίτη, 27 Ιουνίου 2017, από τις 9:00 π.μ. μέχρι τις 12:45 μ.μ. στα Κεντρικά Γραφεία του Κέντρου Παραγωγικότητας, Λεωφόρος Καλλιπόλεως 77, 2100 Αγλαντζιά.

Την ημερίδα καλούνται να παρακολουθήσουν νέοι επιχειρηματίες, φοιτητές, άνεργοι, και γενικότερα άτομα που ενδιαφέρονται να ξεκινήσουν τη δική τους επιχείρηση είτε στον τομέα των ηλεκτρονικών αποβλήτων  είτε σε οποιονδήποτε άλλον τομέα της οικονομίας.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως συμπληρώσουν τη συνημμένη δήλωση συμμετοχής και την αποστείλουν στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο info@kepa.mlsi.gov.cy ή στο φαξ 22376872.

Για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε να επικοινωνείτε με την Ανώτερη Λειτουργό Παραγωγικότητας κα Μαρία Νικολάου Χρίστου, τηλ. 22806115, email: mnicolaou@mlsi.gov.cy ή τον εκπαιδευτή Γιαννάκη Ιωάννου, τηλ. 25873516, email:yioannou@kepa.mlsi.gov.cy.
Σχετική Ιστοσελίδα: ---
Κατηγορίες: Εκπαίδευση και Κατάρτιση | Γεωργία, Κτηνοτροφία, Φυσικοί Πόροι και Περιβάλλον
Υποκατηγορίες: Εκπαίδευση - Γενικά Θέματα | Τεχνική Επαγγελματική Κατάρτιση | Δια Βίου Μάθηση
Από: 27/6/2017  
Μέχρι: 27/6/2017Τελευταία Ενημέρωση: 15/6/2017 3:05:50 μμ
Πύλη "Ενημέρωσέ με"  - Μια ολοκληρωμένη υπηρεσία προσωπικής και εξατομικευμένης ενημέρωσης
Αποποίηση

© Κέντρο Παραγωγικότητας Κύπρου 2014

         

Με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου της ΕΕ