Κέντρο Παραγωγικότητας Κύπρου
Σχετική Ιστοσελίδα: ---
Κατηγορίες: Δημόσια Διοίκηση | Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας, Τεχνολογίες Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνίες
Υποκατηγορίες: Δημόσιος Υπάλληλος | Οργάνωση και Εκσυγχρονισμός | Ενεργός Συμμετοχή των Πολιτών και Διαβουλεύσεις |
Τεχνολογίες Πληροφορικής | Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας | ΤηλεπικοινωνίεςΤελευταία Ενημέρωση: 5/5/2017 9:02:40 πμ
Πύλη "Ενημέρωσέ με"  - Μια ολοκληρωμένη υπηρεσία προσωπικής και εξατομικευμένης ενημέρωσης
Αποποίηση

© Κέντρο Παραγωγικότητας Κύπρου 2014

         

Με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου της ΕΕ