Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας
Ανακοινώσεις: Skip Navigation Links
Τελευταία Ενημέρωση: 18/12/2017 - 18/1/2018 (2)
HORIZON 2020 Cyprus National Event

Η Εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στη Λευκωσία στο Συνεδριακό Κέντρο ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ, στις 16 Ιανουαρίου 2018...

Τελευταία Ενημέρωση: 10/1/2018 12:34:58 μμ
Προκήρυξη Κενών Θέσεων Επιστημονικών Λειτουργών

Οι αιτήσεις για την πιο πάνω θέση, μαζί με τα απαιτούμενα πιστοποιητικά, πρέπει να φτάσουν στο ΙΠΕ, το αργότερο μέχρι την Πέμπτη 28 Δεκεμβρίου 2017 και ώρα 15.00...

Τελευταία Ενημέρωση: 22/12/2017 3:12:10 μμ
Page Size:


Τελευταία Ενημέρωση: 6/10/2013 8:43:49 πμ
Πύλη "Ενημέρωσέ με"  - Μια ολοκληρωμένη υπηρεσία προσωπικής και εξατομικευμένης ενημέρωσης
Αποποίηση

© Κέντρο Παραγωγικότητας Κύπρου 2014

         

Με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου της ΕΕ