Κέντρο Παραγωγικότητας Κύπρου

Εισηγήσεις για βελτίωση

Στην προσπάθειά του για συνεχή βελτίωση της προσφοράς μας, σας παρακαλούμε όπως συμπληρώσετε το σύντομο ερωτηματολόγιο που ακολουθεί. Επειδή η γνώμη σας μετράει, θα θέλαμε να ακούσουμε τις δικές σας απόψεις και εισηγήσεις, ώστε να μπορούμε να βελτιώσουμε κατά το μέγιστο δυνατό βαθμό τις υπηρεσίες μας προς εσάς.

Σας ευχαριστούμε για την πολύτιμή σας βοήθεια και συνεργασία στην προσπάθειά μας.

 

  1. Ιδιότητα:

  2. Έχετε κάποιες εισηγήσεις για βελτίωση του φάσματος των Υπηρεσιών μας;Παρακαλούμε όπως συμπληρώσετε πιο κάτω το ονοματεπώνυμο και τηλέφωνό σας:
Ονοματεπώνυμο:
Τηλέφωνο:
       
   
     Τελευταία Ενημέρωση: 12/2/2013 7:46:46 πμ
Πύλη "Ενημέρωσέ με"  - Μια ολοκληρωμένη υπηρεσία προσωπικής και εξατομικευμένης ενημέρωσης
Αποποίηση

© Κέντρο Παραγωγικότητας Κύπρου 2014

         

Με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου της ΕΕ