Ανακοινώσεις: Skip Navigation Links
Τελευταία Ενημέρωση: 22/6/2019 - 22/7/2019 (13)
ΕΚΔΟΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ "Φαγητό του δρόμου: Από το χθες στο σήμερα" / Street food: from the past to the present"
Μουσείο Κυπριακών Τροφίμων και Διατροφής

Σας ενημερώνουμε για την έκδοση του βιβλίου με τίτλο : "Φαγητό του δρόμου: Από το χθες στο σήμερα"/ Street food: from the past to the present" Το βιβλίο είναι δίγλωσο (ελληνικά- αγγλικά), εκτυπωμένο σε χαρτί πολυτελείας με συνολικό αριθμό σελίδων 208, με 89 φωτογραφίες σύγχρονες και σπάνιες ιστορικές.

Τελευταία Ενημέρωση: 15/7/2019 3:18:26 μμ
ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ ΓΡΑΦΙΣΤΑ, ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας

Γίνεται δεκτή η υποβολή αιτήσεων για μια κενή μόνιμη θέση Γραφίστα, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών. (Η θέση είναι Πρώτου Διορισμού).

Τελευταία Ενημέρωση: 15/7/2019 9:40:19 πμ
ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας

Γίνεται δεκτή η υποβολή αιτήσεων για δύο κενές μόνιμες θέσεις Λειτουργού Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων. (Η θέση είναι Πρώτου Διορισμού).

Τελευταία Ενημέρωση: 15/7/2019 9:35:18 πμ
ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας

Γίνεται δεκτή η υποβολή αιτήσεων για δύο κενές μόνιμες θέσεις Λειτουργού Αλιείας και Θαλάσσιων Ερευνών, Τμήμα Αλιείας και Θαλάσσιων Ερευνών. (Η θέση είναι Πρώτου Διορισμού).

Τελευταία Ενημέρωση: 15/7/2019 9:33:08 πμ
Τα Παγωτά που κυκλοφορούν στην κυπριακή αγορά
Γενικό Χημείο του Κράτους

Το Γενικό Χημείο του Κράτους (ΓΧΚ), με στόχο την προστασία και τη σωστή ενημέρωση του καταναλωτή καθώς και την στήριξη των κύπριων παρασκευαστών παγωτού, ανακοινώνει τα αποτελέσματα του ολοκληρωμένου ελέγχου που διεξάγει, στα κυπριακά, ευρωπαϊκά και από τρίτες χώρες παγωτά που κυκλοφορούν στην κυπριακή αγορά (συσκευασμένα και χύμα) τα τελευταία οκτώ χρόνια (2011-2018):

Τελευταία Ενημέρωση: 11/7/2019 1:44:13 μμ
Στεγαστικό Σχέδιο Αναζωογόνησης Ορεινών και Ακριτικών Περιοχών
Υπουργείο Εσωτερικών

Το Υπουργείο Εσωτερικών ενημερώνει το κοινό ότι η ημερομηνία έναρξης του Στεγαστικού Σχεδίου Αναζωογόνησης Ορεινών και Ακριτικών Περιοχών ορίζεται η 1η Ιουλίου 2019...

Τελευταία Ενημέρωση: 9/7/2019 11:02:06 πμ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΗΡΩΜΗ ΦΟΡΩΝ
Τμήμα Φορολογίας

Το Τμήμα Φορολογίας υπενθυμίζει ότι εμπρόθεσμες πληρωμές φόρων από επιβολή φορολογίας, αυτοφορολογία και παρακράτηση πραγματοποιούνται ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας της JCCsmart (www.jccsmart.com)...

Τελευταία Ενημέρωση: 9/7/2019 10:54:51 πμ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΒΡΑΒΕΙΟΥ ΕΞΑΓΩΓΩΝ 2018
Υπηρεσία Εμπορίου

Το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας και το Κυπριακό, Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο ανακοινώνουν ότι άρχισε η περίοδος υποβολής αιτήσεων για το Κυπριακό Βραβείο Εξαγωγών 2018.

Τελευταία Ενημέρωση: 9/7/2019 10:51:14 πμ
ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑ, ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας

Γίνεται δεκτή η υποβολή αιτήσεων για δύο κενές μόνιμες θέσεις Αρχιτέκτονα, Τμήμα Δημοσίων Έργων. (Η θέση είναι Πρώτου Διορισμού).

Τελευταία Ενημέρωση: 5/7/2019 2:46:11 μμ
ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας

Γίνεται δεκτή η υποβολή αιτήσεων για 13 κενές μόνιμες θέσεις Εκτελεστικού Μηχανικού, Τμήμα Δημοσίων Έργων. (Η θέση είναι Πρώτου Διορισμού).

Τελευταία Ενημέρωση: 5/7/2019 2:43:52 μμ
ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ ΠΡΩΤΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΚΑΙ ΧΩΡΟΜΕΤΡΙΑΣ
Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας

Γίνεται δεκτή η υποβολή αιτήσεων για μία κενή μόνιμη θέση Πρώτου Κτηματολογικού Λειτουργού, Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας. (Η θέση είναι Πρώτου Διορισμού και Προαγωγής).

Τελευταία Ενημέρωση: 5/7/2019 2:34:16 μμ
ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ, ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ
Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας

Γίνεται δεκτή η υποβολή αιτήσεων για πέντε κενές μόνιμες θέσεις Λειτουργού Γραφείου Επιτρόπου Διοικήσεως, Γραφείο Επιτρόπου Διοικήσεως. (Η θέση είναι Πρώτου Διορισμού).

Τελευταία Ενημέρωση: 5/7/2019 2:32:35 μμ
ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΒΟΗΘΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ, ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ, ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας

Γίνεται δεκτή η υποβολή αιτήσεων για 150 κενές μόνιμες θέσεις Βοηθού Γραμματειακού Λειτουργού, Γενικό Γραμματειακό Προσωπικό, Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού. (Η θέση είναι Πρώτου Διορισμού).

Τελευταία Ενημέρωση: 28/6/2019 1:50:23 μμ
Page Size:Αποποίηση

© Κέντρο Παραγωγικότητας Κύπρου 2014

         

Με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου της ΕΕ