Ανακοινώσεις: Skip Navigation Links
Τελευταία Ενημέρωση: 23/3/2024 - 23/4/2024 (19)
Δίωρες Δωρεάν Διαδικτυακές Παρουσιάσεις στις Ψηφιακές Δεξιότητες από το Κέντρο Παραγωγικότητας 10η Παρουσίαση: Prompt Engineering: Πώς χρησιμοποιώ αποτελεσματικά το ChatGPT
Κέντρο Παραγωγικότητας Κύπρου

Το Κέντρο Παραγωγικότητας (ΚΕΠΑ), του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ανακοινώνει ότι η 10η διαδικτυακή παρουσίαση της Δράσης: «Μιλώντας Ψηφιακά, κάθε Τετάρτη στις 7:00μ.μ.» θα πραγματοποιηθεί στις 24/4/2024, με καλεσμένο τον Δρ. Γιώργο Μέλιλλο, Ερευνητή και Λέκτορα Πληροφορικής. Το θέμα της παρουσίασης θα είναι «Prompt Engineering: Πώς χρησιμοποιώ αποτελεσματικά το ChatGPT».

Τελευταία Ενημέρωση: 22/4/2024 8:48:08 πμ
5 Θέσεις απασχόλησης σε Ευρωπαϊκούς Οργανισμούς
Προώθηση της εργοδότησης Κυπρίων στα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Η Συντονιστική Ομάδα για την προώθηση της εργοδότησης Κυπρίων στα Θεσμικά Όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που συστάθηκε από αρμόδιους φορείς της Κυπριακής Δημοκρατίας ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους και τις ενδιαφερόμενες για τις ακόλουθες θέσεις απασχόλησης σε Ευρωπαϊκούς Οργανισμούς.

Τελευταία Ενημέρωση: 22/4/2024 8:47:17 πμ
Θέση Policy Officer-Network Codes στον Οργανισμό Συνεργασίας των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας (ACER)
Προώθηση της εργοδότησης Κυπρίων στα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Η Συντονιστική Ομάδα για την προώθηση της εργοδότησης Κυπρίων στα Θεσμικά Όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που συστάθηκε από αρμόδιους φορείς της Κυπριακής Δημοκρατίας ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους και τις ενδιαφερόμενες ότι η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων για τη θέση Policy Officer-Network Codes στον Οργανισμό Συνεργασίας των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας (European Union Agency for the Cooperation of Energy Regulators-ACER) (ACER/2024/02) έχει επεκταθεί μέχρι τις 6 Μαΐου 2024.

Τελευταία Ενημέρωση: 19/4/2024 1:26:15 μμ
Θέση προσωρινής απασχόλησης στην Κοινή Επιχείρηση Innovative Health Initiative
Προώθηση της εργοδότησης Κυπρίων στα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Η Συντονιστική Ομάδα για την προώθηση της εργοδότησης Κυπρίων στα Θεσμικά Όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που συστάθηκε από αρμόδιους φορείς της Κυπριακής Δημοκρατίας ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους και τις ενδιαφερόμενες για τη θέση Ex-Post Control and Risk Management Officer (IHI/2024/TA/001) στην Κοινή Επιχείρηση Innovative Health Initiative που εδρεύει στις Βρυξέλλες.

Τελευταία Ενημέρωση: 17/4/2024 1:10:57 μμ
Θέσεις προσωρινής απασχόλησης στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (EMCDDA)
Προώθηση της εργοδότησης Κυπρίων στα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Η Συντονιστική Ομάδα για την προώθηση της εργοδότησης Κυπρίων στα Θεσμικά Όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που συστάθηκε από αρμόδιους φορείς της Κυπριακής Δημοκρατίας ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους και τις ενδιαφερόμενες για θέσεις προσωρινής απασχόλησης στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction, ο οποίoς εδρεύει στη Λισαβώνα.

Τελευταία Ενημέρωση: 17/4/2024 1:10:20 μμ
Το Κέντρο Παραγωγικότητας διεξάγει Διαγωνισμό για την παροχή υπηρεσιών γραμματειακής, λογιστικής και διοικητικής υποστήριξης
Κέντρο Παραγωγικότητας Κύπρου

Το Κέντρο Παραγωγικότητας διενεργεί Διαγωνισμό για την παροχή υπηρεσιών γραμματειακής, λογιστικής και διοικητικής υποστήριξης για τη διαχείριση και υλοποίηση του Έργου Προώθησης Ψηφιακών Δεξιοτήτων στην Κύπρο, το οποίο αφορά τη διοργάνωση προγραμμάτων κατάρτισης σε θέματα Ψηφιακών Δεξιοτήτων με στόχο τη βελτίωση του επιπέδου ψηφιακών δεξιοτήτων στην Κύπρο.

Τελευταία Ενημέρωση: 16/4/2024 11:11:18 πμ
ΔΩΡΕΑΝ Διαδικτυακά & Διαζώσης Προγράμματα Κέντρου Παραγωγικότητας «Μάιος 2024» Γίνε Πράσινος, Ψηφιακός, Ασφαλής και Ποιοτικός
Κέντρο Παραγωγικότητας Κύπρου

Το Κέντρο Παραγωγικότητας (ΥΕΚΑ), στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Έτους Δεξιοτήτων για την Ανάπτυξη Σύγχρονης Επαγγελματικής Κουλτούρας, προσφέρει μικρής διάρκειας (2ωρες) Δωρεάν Διαδικτυακές & Διαζώσης Παρουσιάσεις για ευαισθητοποίηση και παροχή βασικών γνώσεων στο κοινό, σε τέσσερις Θεματικές Ενότητες.

Τελευταία Ενημέρωση: 16/4/2024 11:10:41 πμ
Ψηφιακές Δεξιότητες με Πιστοποίηση ICDL για τον Μάϊο-Ιούλιο του 2024
Κέντρο Παραγωγικότητας Κύπρου

Το Κέντρο Παραγωγικότητας, του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ανακοινώνει τη διεξαγωγή δωρεάν προγραμμάτων στις Ψηφιακές Δεξιότητες με πιστοποίηση ICDL που παρέχουν τη δυνατότητα απόκτησης του πιστοποιητικού International Computer Driving License (ICDL), μετά από συμμετοχή σε αντίστοιχη εξέταση, η οποία θα προσφέρεται επίσης δωρεάν.

Τελευταία Ενημέρωση: 15/4/2024 3:28:54 μμ
Δίωρες Δωρεάν Διαδικτυακές Παρουσιάσεις στις Ψηφιακές Δεξιότητες από το Κέντρο Παραγωγικότητας 9η Παρουσίαση: Δουλεύοντας αποτελεσματικά με τα Google Forms 17/4/2024
Κέντρο Παραγωγικότητας Κύπρου

Το Κέντρο Παραγωγικότητας (ΚΕΠΑ), του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ανακοινώνει ότι η 9η διαδικτυακή παρουσίαση της Δράσης: «Μιλώντας Ψηφιακά, κάθε Τετάρτη στις 7:00μ.μ.» θα πραγματοποιηθεί στις 17/4/2024, με καλεσμένο τον κ. Ανδρέα Στυλιανού, Εκπαιδευτή Ψηφιακών Δεξιοτήτων. Το θέμα της παρουσίασης θα είναι «Δουλεύοντας αποτελεσματικά με τα Google Forms».

Τελευταία Ενημέρωση: 15/4/2024 3:28:36 μμ
Δυνατότητα πρακτικής άσκησης στην Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA)
Προώθηση της εργοδότησης Κυπρίων στα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Η Συντονιστική Ομάδα για την προώθηση της εργοδότησης Κυπρίων στα Θεσμικά Όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που συστάθηκε από αρμόδιους φορείς της Κυπριακής Δημοκρατίας ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους και τις ενδιαφερόμενες για τη δυνατότητα πρακτικής άσκησης στην Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (European Food Safety Authority-EFSA), η οποία εδρεύει στην Πάρμα της Ιταλίας.

Τελευταία Ενημέρωση: 9/4/2024 1:46:35 μμ
«Μιλώντας Ψηφιακά, κάθε Τετάρτη στις 7:00μ.μ.» - 8η Παρουσίαση: Τα Μυστικά των Google Maps, 10/4/2024
Κέντρο Παραγωγικότητας Κύπρου

Το Κέντρο Παραγωγικότητας (ΚΕΠΑ), του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ανακοινώνει ότι η 8η διαδικτυακή παρουσίαση της Δράσης: «Μιλώντας Ψηφιακά, κάθε Τετάρτη στις 7:00μ.μ.» θα πραγματοποιηθεί στις 10/4/2024, με καλεσμένο τον κ. Γιώργο Γαβριήλ, Εκπαιδευτή Ψηφιακών Δεξιοτήτων. Το θέμα της παρουσίασης θα είναι «Τα Μυστικά των Google Maps».

Τελευταία Ενημέρωση: 8/4/2024 11:20:25 πμ
Δωρεάν Προγράμματα κατάρτισης στις Ψηφιακές Δεξιότητες στην Ελεύθερη Επαρχία Αμμοχώστου από το Κέντρο Παραγωγικότητας
Κέντρο Παραγωγικότητας Κύπρου

Το Κέντρο Παραγωγικότητας, του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ανακοινώνει τη διεξαγωγή των πιο κάτω Δωρεάν προγραμμάτων κατάρτισης στις Ψηφιακές Δεξιότητες στην Ελεύθερη Επαρχία Αμμοχώστου.

Τελευταία Ενημέρωση: 5/4/2024 1:39:44 μμ
Ενημερωτικές /Εκπαιδευτικές Ημερίδες (στη Λεμεσό 10/4/2024) για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (ΕΚΕ) και την εγγραφή επιχειρήσεων στο κρατικό Μητρώο ΕΚΕ
Υπηρεσία Συνεργατικών Εταιρειών

Ενημερωτικές /Εκπαιδευτικές Ημερίδες για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (ΕΚΕ) και την εγγραφή επιχειρήσεων στο κρατικό Μητρώο ΕΚΕ (Λεμεσός 10/4/2024)

Τελευταία Ενημέρωση: 5/4/2024 1:39:28 μμ
Θέση Νομικού Συμβούλου στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία (EU-OSHA)
Προώθηση της εργοδότησης Κυπρίων στα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Η Συντονιστική Ομάδα για την προώθηση της εργοδότησης Κυπρίων στα Θεσμικά Όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που συστάθηκε από αρμόδιους φορείς της Κυπριακής Δημοκρατίας ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους και τις ενδιαφερόμενες για την προκήρυξη θέσης Νομικού Συμβούλου στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία (European Agency for Safety and Health at Work-EU-OSHA) (EUOSHA/TA/24/01), ο οποίος εδρεύει στο Μπιλμπάο της Ισπανίας.

Τελευταία Ενημέρωση: 4/4/2024 10:09:52 πμ
Θέση Policy Officer-Network Codes στον Οργανισμό Συνεργασίας των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας (ACER)
Προώθηση της εργοδότησης Κυπρίων στα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Η Συντονιστική Ομάδα για την προώθηση της εργοδότησης Κυπρίων στα Θεσμικά Όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που συστάθηκε από αρμόδιους φορείς της Κυπριακής Δημοκρατίας ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους και τις ενδιαφερόμενες για την προκήρυξη θέσης Policy Officer-Network Codes στον Οργανισμό Συνεργασίας των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας (European Union Agency for the Cooperation of Energy Regulators-ACER) (ACER/2024/02), ο οποίος εδρεύει στη Λιουμπλιάνα της Σλοβενίας.

Τελευταία Ενημέρωση: 4/4/2024 10:09:12 πμ
12
Page Size:Αποποίηση

© Κέντρο Παραγωγικότητας Κύπρου 2014

         

Με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου της ΕΕ