Δωρεάν Προγράμματα Κατάρτισης Κέντρου Παραγωγικότητας

Το Κέντρο Παραγωγικότητας, σε συνεργασία με και το Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, προσφέρει τη δυνατότητα σε κάθε ενδιαφερόμενο για δωρεάν συμμετοχή στα πιο κάτω εργαστήρια και προγράμματα κατάρτισης:

1. Εργαστήρια διάρκειας 4 ωρών για την εκμάθηση των συστημάτων Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

       Οδηγός Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

       Άλλοι οδηγοί Χρήσης / Σημειώσεις / Παρουσιάσεις

2. Προγράμματα Κατάρτισης διάρκειας 24 ωρών για την εκμάθηση Ψηφιακών Δεξιοτήτων

       Σημειώσεις Προγράμματος
(σε pdf)

       Σημειώσεις Προγράμματος (σε PowerPoint)

3. Ψηφιακές Δεξιότητες για Πρόσωπα Τρίτης Ηλικίας:

   
α) Σε περιβάλλον Windows (21 ώρες)
    β) Σε περιβάλλον Android (15 ώρες)
    γ) Σε περιβάλλον iOS (15 ώρες)

4. Ασφάλεια στο Διαδίκτυο

5. Ο νέος Κανονισμός GDPR και η εφαρμογή του σε σχέση με τα Ηλεκτρονικά Μέσα

6. Προγράμματα σε συνεργασία με Ανοικτά Σχολεία Δήμων

7. Παρουσιάσεις σε Δημαρχεία και Κοινότητες

8. Ηλεκτρονική υποβολή Φορολογικής Δήλωσης Εισοδήματος Μισθωτού μέσω του Συστήματος TAXISnet

Οι ημερομηνίες, ώρες και ο χώρος διεξαγωγής των προγραμμάτων παρουσιάζονται σε Ημερολόγια Προγραμμάτων. Για να δείτε όλες τις λεπτομέρειες του προγράμματος, το αναλυτικό πρόγραμμα και εγγραφή πατήστε στο τίτλο του προγράμματος που σας ενδιαφέρει.

Αιτήσεις συμμετοχής γίνονται δεκτές και τηλεφωνικώς στα τηλέφωνα 22806114, 25873588 και 24812350.