Ψηφιακές Δεξιότητες για Πρόσωπα Τρίτης Ηλικίας
Ψηφιακές Δεξιότητες για Πρόσωπα Τρίτης Ηλικίας
77 Kallipoleos Avenue
2100 Λευκωσία
Κύπρος

Τηλέφωνο: 22 806 000
Φαξ:

Email: info@kepa.mlsi.gov.cy
Σχετική Ιστοσελίδα:

Όνομα:  
Email:
Διεύθυνση:
Τηλέφωνο:  
Θέμα:
Περιεχόμενο:
    Τελευταία Ενημέρωση: 24/8/2018 2:43:06 μμ
Αποποίηση

© Κέντρο Παραγωγικότητας Κύπρου 2016

      

Με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου της ΕΕ