Ψηφιακές Δεξιότητες για Πρόσωπα Τρίτης Ηλικίας

Κατηγορία: Ιδρύματα Κατάρτισης
Υποκατηγορία:  Δημόσια Ιδρύματα Κατάρτισης


Τελευταία Ενημέρωση: 24/8/2018 2:43:06 μμ
Αποποίηση

© Κέντρο Παραγωγικότητας Κύπρου 2016

      

Με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου της ΕΕ