Υπηρεσία Κυπριακής Χειροτεχνίας
Ανακοινώσεις: Skip Navigation Links
Τελευταία Ενημέρωση: 16/1/2019 - 16/2/2019 (1)
Εκπαιδευτικά Μαθήματα Υπηρεσίας Κυπριακής Χειροτεχνίας

Η Υπηρεσία Κυπριακής Χειροτεχνίας του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού οργανώνει στα εργαστήριά της σειρά εκπαιδευτικών μαθημάτων σε θέματα Κυπριακής Χειροτεχνίας από τις 18 Μαρτίου, 2019.

Τελευταία Ενημέρωση: 8/2/2019 11:53:46 πμ
Page Size:


Τελευταία Ενημέρωση: 13/12/2012 7:17:53 μμ
Πύλη "Ενημέρωσέ με"  - Μια ολοκληρωμένη υπηρεσία προσωπικής και εξατομικευμένης ενημέρωσης
Αποποίηση

© Κέντρο Παραγωγικότητας Κύπρου 2014

         

Με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου της ΕΕ