Η ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥΤΙΜΗ:

  1. Banner για ιστοσελίδα: Παρακαλούμε όπως τοποθετήσετε στην ιστοσελίδα του Οργανισμού σας κάποιο από τα πιο κάτω ενημερωτικά πλαίσια (banners), μέσω του οποίου θα πρέπει να γίνεται σύνδεση στην ιστοσελίδα www.kepa.gov.cy/mathisi.      
     
     

  2. Ενημερωτικό Δελτίο

  3. Κάνετε κλικ στο πιο κάτω Συνημμένο Αρχείο για να αποστείλετε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο τη διεύθυνση της Κυπριακής Πύλης Διά Βίου Μάθησης στους δικούς σας γνωστούς, φίλους και συνεργάτες, στους οποίους πιστεύετε ότι θα φανεί χρήσιμη.

 Αποποίηση

© Κέντρο Παραγωγικότητας Κύπρου 2016

      

Με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου της ΕΕ