Η ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥΤΙΜΗ:

 1. Banner για ιστοσελίδα: Παρακαλούμε όπως τοποθετήσετε στην ιστοσελίδα του Οργανισμού σας κάποιο από τα πιο κάτω ενημερωτικά πλαίσια (banners), μέσω του οποίου θα πρέπει να γίνεται σύνδεση στην ιστοσελίδα www.kepa.gov.cy/mathisi.    
   
   

 2. Ενημερωτικό Δελτίο

Κάνετε κλικ στο πιο κάτω Συνημμένο Αρχείο για να αποστείλετε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο τη διεύθυνση της Κυπριακής Πύλης Διά Βίου Μάθησης στους δικούς σας γνωστούς, φίλους και συνεργάτες, στους οποίους πιστεύετε ότι θα φανεί χρήσιμη.

Προώθηση Προώθησης Συστημάτων Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ψηφιακών Δεξιοτήτων

 1. Banner για ιστοσελίδα: 
  Π
  αρακαλούμε όπως τοποθετήσετε στην ιστοσελίδα του Οργανισμού σας το πιο κάτω ενημερωτικό πλαίσιο (banner), μέσω του οποίου θα πρέπει να γίνεται σύνδεση στην ιστοσελίδα http://bit.do/eskills1.


   
 2. Ενημερωτικό Δελτίο
   
 3. Προωθητικό Email
   
 4. Αναλυτικό Πρόγραμμα Δίωρης Παρουσίασης
 Αποποίηση

© Κέντρο Παραγωγικότητας Κύπρου 2016

      

Με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου της ΕΕ