Καταχωρήστε τα δικά σας προγράμματα κατάρτισης και σχετικές ανακοινώσεις στην Κυπριακή Πύλη Διά Βίου Μάθησης:
 

Επιλογή 1

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να καταχωρείτε οι ίδιοι τα προγράμματα κατάρτισής σας θα πρέπει να:
  1. Κάνετε Εγγραφή Νέου Χρήστη
Καταχωρήστε τα προσωπικά σας στοιχεία για να εγγραφείτε στην πύλη. Τα στοιχεία που θα καταχωρήσετε θα τύχουν της κατάλληλης προστασίας και δε θα δοθούν σε άλλους.
  1. Δημιουργήσετε προφίλ για τον Οργανισμό σας
Καταχωρήστε στοιχεία του Οργανισμού σας για να ενταχθείτε ως φορείς της Υπηρεσίας. Με την έγκριση του προφίλ του εκπαιδευτικού σας ιδρύματος θα μπορείτε οι ίδιοι να καταχωρείτε τα δικά σας προγράμματα κατάρτισης, ανακοινώσεις και εκδηλώσεις.
 

Επιλογή 2

Καταχωρήστε συγκεκριμένη ανακοίνωση (πρόγραμμμα κατάρτισης, εκδήλωση, κ.τ.λ.) συμπληρώνοντας τη σχετική φόρμα.
 Αποποίηση

© Κέντρο Παραγωγικότητας Κύπρου 2016

      

Με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου της ΕΕ