Διαγωνισμοί Δεξιοτήτων
6ος Εθνικός Διαγωνισμός Δεξιοτήτων 2020

Προκήρυξη 6ου Εθνικού Διαγωνισμού Δεξιοτήτων
SkillsCyprus 2020

 Το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων έχει καταστεί από το 2008 μέλος του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Προώθηση των Δεξιοτήτων WorldSkills Europe και εκπροσωπείται στον Οργανισμό από το Κέντρο Παραγωγικότητας Κύπρου (ΚΕΠΑ).

Κυριότερη δραστηριότητα του Οργανισμού είναι η ανά διετία, διοργάνωση του Ευρωπαϊκού Διαγωνισμού Δεξιοτήτων EuroSkills, ο οποίος αποτελεί μοναδική ευκαιρία για επίδειξη της ποιότητας, της κατασκευαστικής αρτιότητας και της δεξιοτεχνίας στην Ευρώπη. Ο διαγωνισμός EuroSkills επικεντρώνεται στα επαγγέλματα και δεξιότητες που θεωρούνται απαραίτητα για τη διατήρηση της ανταγωνιστικότητας της Ευρώπης και στοχεύει στην προσέλκυση περισσότερων νέων στα τεχνικά επαγγέλματα. Στον Διαγωνισμό συμμετέχουν νέοι και νέες (17-25 ετών) από τις χώρες της Ευρώπης, μέλη του WorldSkills Europe, που έχουν αποκτήσει ή βρίσκονται στη διαδικασία απόκτησης επαγγελματικών δεξιοτήτων. Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό κρίνεται και αποφασίζεται μέσα από εθνικούς διαγωνισμούς δεξιοτήτων που διοργανώνει η κάθε χώρα μέλος.
 
Με σκοπό και προοπτική τη συμμετοχή στον επόμενο Διαγωνισμό EuroSkills 2020, ο οποίος θα πραγματοποιηθεί τον Σεπτέμβριο του 2020 στoΓκρατςτης Αυστρίας, το ΚΕΠΑ προκηρύσσει τον 6ο Εθνικό Διαγωνισμό Δεξιοτήτων SkillsCyprus 2020.  Ο 6ος Εθνικός Διαγωνισμός περιλαμβάνει τις ειδικότητες Μάγειρας, Τραπεζοκόμος, Υδραυλικός/Κεντρικές Θερμάνσεις, Τεχνικός Ψύξης, Μηχανικός Αυτοκινήτων, Συγκολλητής, Ηλεκτρολόγος, Αισθητικός, Κομμωτής, και Τεχνικός Μηχανολογικού Σχεδιασμού (CAD).
 
 
OΔιαγωνισμός για όλες τις ειδικότητες (εξαιρουμένης της ειδικότητας του Μάγειρα, για την οποία ο Διαγωνισμός πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της έκθεσης HORECA2019) θα πραγματοποιηθεί στα Εργαστήρια του Κέντρου Παραγωγικότητας στη Λευκωσία τον Μάρτιο 2020.
 
Δικαίωμα συμμετοχής στον Διαγωνισμό έχουν νέοι και νέες μόνιμοι/μόνιμες κάτοικοι Κύπρου που γεννήθηκαν μεταξύ 1/1/1995 και 31/12/2003, και που έχουν καλή γνώση της ελληνικής και της αγγλικής γλώσσας.
 
Θα δοθούν χρηματικά βραβεία €300, €200, €100 αντίστοιχα στους/στις τρεις πρώτους νικητές/πρώτες νικήτριες σε κάθε επάγγελμα καθώς και άλλα δώρα από χορηγούς.
 
Δηλώσεις συμμετοχής μπορούν να υποβληθούν στο ειδικό έντυπο που βρίσκεται στην ιστοσελίδα του Κέντρου Παραγωγικότητας στη διεύθυνση http://www.mlsi.gov.cy/kepaτο αργότερο μέχρι τις 27 Φεβρουαρίου 2020. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι και ενδιαφερόμενες μπορούν να επικοινωνούν με τους Λειτουργούς Παραγωγικότητας Α’ κ. Αντρέα Στυλιανού στο τηλ. 22806144 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση astylianou@kepa.mlsi.gov.cyκαι κ. Γιώργο Χωραττά στο τηλ 22806105 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση ghorattas@kepa.mlsi.gov.cy.
 
Δεκέμβριος 2019