Διαγωνισμοί Δεξιοτήτων
• 3ος Εθνικός Διαγωνισμός

 

Το Κέντρο Παραγωγικότητας, σε συνεργασία με το Ανώτερο Ξενοδοχειακο Ινστιτούτο (ΑΞΙΚ), προκήρυξαν τον 3ο Εθνικό Διαγωνισμό Δεξιοτήτων SkillsCyprus 2014. O Διαγωνισμός πραγματοποιήθηκε στις 28 και 29 Μαρτίου 2014 στους χώρους του Ανώτερου Ξενοδοχειακού Ινστιτούτου στη Λευκωσία για τις ειδικότητες Μάγειρας και Τραπεζοκόμος και στις 12 Απριλίου 2014 στις εγκαταστάσεις των Εργαστηρίων Τεχνικής Επαγγελματικής Κατάρτισης του Κέντρου Παραγωγικότητας στην Λεμεσό για τις ειδικότητες Εγκαταστάτης ξηρής δόμησης/ Σοβατζής, Συγκολλητής, Υδραυλικός/ Κεντρικές Θερμάνσεις, Ηλεκτρολόγος, Τεχνικός Ψύξης και Μηχανικός αυτοκινήτων.

Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό είχαν νέοι που έχουν γεννηθεί από την 1/1/1990 μέχρι και τις 31/12/1997, μόνιμοι κάτοικοι Κύπρου, με πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας. 

Μεγάλοι χορηγοί του 3ου Εθνικού Διαγωνισμού ήταν οι Εταιρείες Anco Catering Equipment και η Δικράν Ουζουνιάν Λτδ (ΤΟΥΟΤΑ). Τους Εθνικούς Διαγωνισμούς στηρίζουν οι Κυπριακές αερογραμμές.


Περισσότερες πληροφορίες: Κέντρο Παραγωγικότητας τηλ. 22806000.

 
 
                                                   


Φωτογραφικό Υλικό από Διαγωνισμό