Διαγωνισμοί Δεξιοτήτων
  • 2ος Εθνικός Διαγωνισμός

Ο 2ος Εθνικός Διαγωνισμός πραγματοποιήθηκε από τις 29 μέχρι τις 31 Μαρτίου 2012 στο Pavilion Hall στη Λευκωσία. Περιλάμβανε επιμέρους διαγωνισμούς δεξιοτήτων στα πιο κάτω επαγγέλματα ή/και ειδικότητες:

Εργοδηγός
Κτίστης τούβλων
Τοποθετητής πλακακιών
Εγκαταστάτης ξηρής δόμησης/ Σοβατζής
Συγκολλητής
Υδραυλικός/ Κεντρικές Θερμάνσεις
Ηλεκτρολόγος
Τεχνικός Ψύξης
Μηχανικός αυτοκινήτων
Ξυλουργός
Επιπλοποιός
Χειριστής μηχανών ξύλου

Μάγειρας

Σερβιτόρος

Υπάλληλος Υποδοχής ξενοδοχείων
Κομμωτής