Διαγωνισμοί Δεξιοτήτων
5ος Εθνικός Διαγωνισμός SkillsCyprus 2018

Προκήρυξη 5ου Εθνικού Διαγωνισμού Δεξιοτήτων

SkillsCyprus 2018

Το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, έχει καταστεί από το 2008, μέλος του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Προώθηση των Δεξιοτήτων Worldskills Europe. Κυριότερη δραστηριότητα του οργανισμού Worldskills Europe είναι η, ανά διετία, διοργάνωση του Ευρωπαϊκού διαγωνισμού δεξιοτήτων Euroskills, ο οποίος αποτελεί μοναδική ευκαιρία για επίδειξη της ποιότητας, της κατασκευαστικής αρτιότητας και της δεξιοτεχνίας στην Ευρώπη. Ο διαγωνισμός Euroskills επικεντρώνεται στα επαγγέλματα και δεξιότητες που θεωρούνται απαραίτητα για τη διατήρηση της ανταγωνιστικότητας της Ευρώπης και στοχεύει στην προσέλκυση περισσότερων νέων στα τεχνικά επαγγέλματα. Στο Διαγωνισμό συμμετέχουν νέοι και νέες (17-25 ετών) από τις χώρες της Ευρώπης μέλη του Worldskills Europe, που έχουν αποκτήσει ή βρίσκονται στη διαδικασία απόκτησης επαγγελματικών δεξιοτήτων. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό κρίνεται και αποφασίζεται μέσα από εθνικούς διαγωνισμούς δεξιοτήτων που διοργανώνει η κάθε χώρα μέλος

 
Με σκοπό και προοπτική τη συμμετοχή στον επόμενο διαγωνισμό Euroskills 2018, ο οποίος θα πραγματοποιηθεί το Σεπτέμβριο του 2018 στη Βουδαπέστη της Ουγγαρίας, το Κέντρο Παραγωγικότητας (ΚΕΠΑ) προκηρύσσει τον 5ο Εθνικό Διαγωνισμό Δεξιοτήτων SkillsCyprus 2018. ο 5ος Εθνικός Διαγωνισμός περιλαμβάνει 16 ειδικότητες (Μάγειρας,Τραπεζοκόμος, Υπάλληλος Υποδοχής, Υδραυλικός/Κεντρικές Θερμάνσεις, Τεχνικός Ψύξης, Μηχανικός Αυτοκινήτων, Συγκολλητής, Ηλεκτρολόγος, Αισθητικός, Κομμωτής, Τεχνικός Μηχανολογικού Σχεδιασμούο, Χειριστής Φρέζας CNC (CNC Milling), Τεχνικός Πληροφορικής (ICT Specialist), Σχεδιαστής Μόδας (Fashion Design),Ξυλουργός (Joinery, Cabinetmaking).
 
OΔιαγωνισμός για όλες τις ειδικότητες θα πραγματοποιηθεί την περίοδο Νοεμβρίου 2017 – Μαρτίου 2018. Συγκεκριμένα ο Διαγωνισμός για τις ειδικότητες του Μάγειρα έχει πραγματοποιηθεί σε συνεργασία με τον Σύνδεσμο Αρχιμαγείρων Κύπρου από τις 23 έως τις 26 Νοεμβρίου 2017 στο χώρο της Κρατικής Έκθεσης στη Λευκωσία. Για τις άλλες ειδικότητες ο Διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί στα Εργαστήρια του Κέντρου Παραγωγικότητας στη Λευκωσία σε ημερομηνίες που θα καθοριστούν αργότερα.
 
Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν νέοι που έχουν γεννηθεί από την 1/1/1993 μέχρι και τις 31/12/2001, μόνιμοι κάτοικοι Κύπρου, με πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
 
Δηλώσεις συμμετοχής μπορούν να υποβληθούν στο ειδικό έντυπο που βρίσκεται στην ιστοσελίδα του Διαγωνισμού στη διεύθυνση www.kepa.gov.cy/skillscyprus, μεχρι τις 31 Ιανουαρίου 2018 για  όλους τους διαγωνισμούς με εξαίρεση το Διαγωνισμό στην ειδικότητα του Μάγειρα. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τους Λειτουργούς Παραγωγικότητας Α’ κκ. Αντρέα Στυλιανού στο τηλ. 22806144 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση astylianou@kepa.mlsi.gov.cyκαι Γ. Χωραττά στο τηλ 22806105 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση ghorattas@kepa.mlsi.gov.cy.