Εκπαιδευτικό Υλικό

ΜΑΘΕΤΕ ΤΑ ΟΦΕΛΗ ΣΑΣ από τη χρήση του Διαδικτύου

  • Έχετε σφαιρική και συνεχή πληροφόρηση για την αγορά, τους προμηθευτές και τα προϊόντα που σας ενδιαφέρουν. 

  • Βελτιώνετε τις σχέσεις σας με πελάτες, καταναλωτές, άλλες επιχειρήσεις, δημόσιο τομέα. 

  • Ενημερώνεστε άμεσα για τον ανταγωνισμό σας. 

  • Κάνετε τις παραγγελίες σας. 

  • Πληρώνετε τους λογαριασμούς σας. 

  • Υποβάλλετε ηλεκτρονικά φορολογικές δηλώσεις, Φ.Π.Α. κ.ά. 

  • Μειώνετε δραστικά τα λειτουργικά σας έξοδα και το χρόνο συναλλαγών.

Δείτε το Εκπαιδευτικό Υλικό:


Το υλικό της εκπαιδευτικής στήριξης είναι προσαρμοσμένο στις ιδιαίτερες ανάγκες της επιχείρησής σας και είναι προσβάσιμο στη διεύθυνση www.e-gnosis.gov.cy

 © Κέντρο Παραγωγικότητας Κύπρου 2012
Με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου της ΕΕ