Σεμινάρια σε Εξειδικευμένα Θέματα
Σεμινάρια σε Εξειδικευμένα Θέματα Ηλεκτρονικού Επιχειρείν


Η συγκεκριμένη δράση του Έργου “Δικτυωθείτε και Εξελιχθείτε” αφορά την υλοποίηση σειράς σεμιναρίων σε εξειδικευμένα θέματα ηλεκτρονικού επιχειρείν, με στόχο την ενημέρωση στελεχών επιχειρήσεων και αυτοτελώς εργαζομένων για τις τελευταίες εξελίξεις σε θέματα ηλεκτρονικού επιχειρείν και την εξοικείωση των συμμετεχόντων στα σεμινάρια με συστήματα και εφαρμογές που στοχεύουν στην εξάπλωση του ηλεκτρονικού επιχειρείν.

Τα σεμινάρια θα καλύψουν διάφορα γνωστικά αντικείμενα που σχετίζονται με το ηλεκτρονικό επιχειρείν όπως:

1. Μεθοδολογία Σχεδίασης Ηλεκτρονικού Καταστήματος
2. Ηλεκτρονική Διαχείριση Πελατειακών Σχέσεων (e-CRM)
3. e-Marketing
4. Περιβάλλον Ηλεκτρονικών Συναλλαγών στην Κύπρο
5. Ετοιμασία Επιχειρηματικού Σχεδίου Ηλεκτρονικού Επιχειρείν
6. Internet Security
7. Σύστημα Διαχειριστικής Αλυσίδας (SCM)
8. Σύστημα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων (ERP)

Αιτήσεις Συμμετοχής:
Για τη δωρεάν συμμετοχή μέχρι και τριών στελεχών της επιχείρησής σας στα επόμενα σεμινάρια σε εξειδικευμένα θέματα ηλεκτρονικού επιχειρείν, θα πρέπει να συμπληρώσετε ηλεκτρονικά τη σχετική αίτηση συμμετοχής, αφού επιλέξετε τις ημερομηνίες και ώρες που σας βολεύουν.

Εγγραφή σε εξειδικευμένα σεμινάρια.

 © Κέντρο Παραγωγικότητας Κύπρου 2012
Με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου της ΕΕ