Επιμορφωτικά Προγράμματα
Η συγκεκριμένη δράση του Έργου έχει ολοκληρωθεί.

Βασική Κατάρτιση σε θέματα Ηλεκτρονικού Επιχειρείν

Σε κάθε συμμετέχοντα παρέχεται η ευκαιρία και η δυνατότητα για δωρεάν παρακολούθηση επιμορφωτικού προγράμματος διάρκειας 24 ωρών, πρόσβαση στα Κέντρα Υποστήριξης και Κατάρτισης, εκπαιδευτικό υλικό σε έντυπη και ψηφιακή μορφή και βεβαίωση παρακολούθησης.

Τα επιμορφωτικά προγράμματα έχουν αρχίσει να υλοποιούνται από το Σεπτέμβρη του 2009 και θα συνεχίσουν να διεξάγονται σε μόνιμη βάση μέχρι τα μέσα του 2013 στα δύο Κέντρα Υποστήριξης και Κατάρτισης, τα οποία βρίσκονται στη Λευκωσία και στη Λεμεσό.

Περιεχόμενο επιμορφωτικού προγράμματος συνολικής διάρκειας 24 ωρών:

  • Ενότητα 1: Το Διαδίκτυο και οι Εφαρμογές του
  • Ενότητα 2: Ηλεκτρονική Μάθηση
  • Ενότητα 3: Χρήσιμες Διαδικτυακές Υπηρεσίες προς τις Επιχειρήσεις
  • Ενότητα 4: Δημιουργία και Αξιοποίηση Επιχειρηματικών Ιστοσελίδων
  • Ενότητα 5: Το ευρύτερο Περιβάλλον του Ηλεκτρονικού Επιχειρείν
  • Ενότητα 6: Κυπριακή Πύλη Επιχειρήσεων

Προπαρασκευαστική Κατάρτιση:
Όλες οι υποψήφιες για συμμετοχή στο πρόγραμμα επιχειρήσεις θα αξιολογούνται με βάση τις ικανότητες και γνώσεις τους. Σε περίπτωση που στελέχη επιχειρήσεων δεν κατέχουν τις βασικές γνώσεις χρήσης του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή (Η/Υ) θα τυγχάνουν προπαρασκευαστικής κατάρτισης πριν την παρακολούθηση του κανονικού επιμορφωτικού προγράμματος. Το προπαρασκευαστικό πρόγραμμα κατάρτισης θα είναι διάρκειας 8 ωρών και θα καλύπτει θέματα βασικών δεξιοτήτων στη χρήση του Η/Υ.

Αιτήσεις Συμμετοχής:
Για τη δωρεάν συμμετοχή μέχρι και τριών στελεχών της επιχείρησής σας στα επιμορφωτικά προγράμματα του Έργου θα πρέπει να συμπληρώσετε ηλεκτρονικά τη σχετική αίτηση συμμετοχής, αφού επιλέξετε τις ημερομηνίες και ώρες που σας βολεύουν.

Εγγραφή στα προγράμματα.

 © Κέντρο Παραγωγικότητας Κύπρου 2012
Με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου της ΕΕ