Υλικό Προώθησης

Η ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥΤΙΜΗ: Παρακαλούμε όπως προωθήσετε το Έργο "Δικτυωθείτε και Εξελιχθείτε" (Δ&Ε) στους δικούς σας συνεργάτες χρησιμοποιώντας για το σκοπό αυτό υλικό προώθησης που θα βρείτε πιο κάτω, όπως το Ενημερωτικό Δελτίο του Έργου, ανακοίνωση προς τις επιχειρήσεις και ενημερωτικό πλαίσιο (banner) για τοποθέτησή του στην ιστοσελίδα του οργανισμού σας.

 

Επιστολές/Emails Προώθησης
Επιστολή προς Επιχειρήσεις
Email προς Επιχειρήσεις
Email προς Συνεργάτες
Banners για Ιστοσελίδα
Πληροφοριακό / Διαφημιστικό Υλικό
Ενημερωτικό Δελτίο
Λογότυπο Δ&Ε
Αίτηση Συμμετοχής
Παρουσίαση τύπου PowerPoint
Διαφήμιση σε Εφημερίδες / Περιοδικά
Αφίσα
 



© Κέντρο Παραγωγικότητας Κύπρου 2012
Με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου της ΕΕ