Διαγωνισμοί Δεξιοτήτων
Αίτηση Συμμετοχής

Παρακαλώ κατεβάστε και τυπώστε την αίτηση συμμετοχής. Μετά τη συμπλήρωση της στείλετε την με φαξ στον αριθμό 22376872. Η αίτηση συνοδευόμενη με πρόσφατη φωτογραφία και αντίγραφο και των δύο όψεων της ταυτότητας σας θα πρέπει επίσης να σταλεί ταχυδρομικώς στο: Κέντρο Παραγωγικότητας, Τ.Θ. 20536,  1679 Λευκωσία.

 

Αίτηση συμμετοχής
Αίτηση συμμετοχής στο 2ο Εθνικό Διαγωνισμό Δεξιοτήτων