Διαγωνισμοί Δεξιοτήτων
Προκήρυξη

2ος Εθνικός Διαγωνισμός Δεξιοτήτων

Το Κέντρο Παραγωγικότητας προκηρύσσει το 2ο Εθνικό Διαγωνισμό Δεξιοτήτων. Ο Διαγωνισμός εντάσσεται στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Προώθηση των Δεξιοτήτων (European Skills Promotion Organization / Worldkills Europe), o  οποίος διοργανώνει κάθε δυο χρόνια τον Ευρωπαϊκό διαγωνισμό δεξιοτήτων Εuroskills. O 2ος Εθνικός Διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί από τις 29 μέχρι τις 31 Μαρτίου 2012 στο Pavilion hall στη Λευκωσία.

Ο Διαγωνισμός περιλαμβάνει επιμέρους διαγωνισμούς δεξιοτήτων στα πιο κάτω επαγγέλματα ή/και ειδικότητες:  

1. Εργοδηγός  9. Μηχανικός αυτοκινήτων
2. Κτίστης τούβλων 10. Ξυλουργός
3. Τοποθετητής πλακακιών 11. Επιπλοποιός
4. Εγκαταστάτης ξηρής δόμησης/ Σοβατζής 12. Χειριστής μηχανών ξύλου
5. Συγκολλητής 13. Μάγειρας
6. Υδραυλικός/ Κεντρικές Θερμάνσεις 14. Σερβιτόρος
7. Ηλεκτρολόγος 15. Υπάλληλος Υποδοχής
8. Τεχνικός Ψύξης 16. Κομμωτής

 

Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν νεαρά άτομα τα οποία έχουν αποκτήσει, ή βρίσκονται στη διαδικασία απόκτησης επαγγελματικών δεξιοτήτων και έχουν γεννηθεί μεταξύ της 1ης Ιανουαρίου 1988 και της 31ης Δεκεμβρίου 1995. Τα άτομα αυτά θα πρέπει να είναι μόνιμοι κάτοικοι Κύπρου και να διαθέτουν πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να δηλώσουν συμμετοχή στο ειδικό έντυπο συμμετοχής μέχρι τις 2 Μαρτίου 2012. Η αίτηση και οι όροι συμμετοχής στο Διαγωνισμό βρίσκονται στην ιστοσελίδα των διαγωνισμών δεξιοτήτων (www.kepa.gov.cy/skillscyprus).

 Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Κέντρο Παραγωγικότητας στο τηλέφωνο 22806000, φαξ: 22376872 και e-mail: ghorattas@kepa.mlsi.gov.cy

1η Φεβρουαρίου 2012