Διαγωνισμοί Δεξιοτήτων
Χορηγοί Διαγωνισμού
Μεγάλοι Χορηγοί
 
 
 
Χορηγοί των διαγωνισμών της οικοδομικής βιομηχανίας
 
 
Χορηγοί του διαγωνισμού Συγκολλητών
 
Χορηγοί του διαγωνισμού Υδραυλικών
 
 
 
 
Χορηγοί του διαγωνισμού Ηλεκτρολόγων
 
 
Χορηγοί του διαγωνισμού Τεχνικών Ψύξης
 
 
Χορηγοί του διαγωνισμού Μηχανικών Αυτοκινήτων
 
 
 
Χορηγοί των διαγωνισμών Ξυλουργών, Επιπλοποιών και Χειριστών Μηχανών Ξύλου
 
 
 
 
 
 
Χορηγοί του διαγωνισμού Μαγείρων
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Χορηγοί του διαγωνισμού Τραπεζοκόμων
 
Συνεργαζόμενοι Φορείς

Ανώτερο Ξενοδοχειακό Ινστιτούτο Κύπρου (ΑΞΙΚ)

http :// www.mlsi.gov.cy / hhic

Ομοσπονδία Συνδέσμων Εργολάβων Οικοδόμων Κύπρου (Ο.Σ.Ε.Ο.Κ.)

http :// www.oseok.org.cy /

Παγκύπριος Σύνδεσμος Ξενοδόχων (ΠΑΣΥΞΕ)

http://www.cyprushotelassociation.org/

 

Σύνδεσμος Τουριστικών Επιχειρήσεων Κύπρου (ΣΤΕΚ)

http://www.acte.com.cy

Σύνδεσμος Μηχανολόγων Μηχανικών Κύπρου (Σ.Μ.ΜΗ.Κ.)

http :// www.cmea.org.cy
Παγκύπριος Σύνδεσμος Ψυκτικών (ΠΑΣΥΨΥ)

http://www.pasypsi.com.cy

Σύνδεσμος Εργοληπτών Μηχανολογικών και Ηλεκτρολογικών Έργων Κύπρου
Ένωση Επιπλοποιών Ξυλουργών Κύπρου
Σύνδεσμος Κομμωτών και Κουρέων Κύπρου
Ομοσπονδία Συνδέσμων Ιδιοκτητών Κέντρων Αναψυχής
Χορηγοί Επικοινωνίας
Χορηγοί Επιμέρους Διαγωνισμών