Διαγωνισμοί Δεξιοτήτων
Φωτογραφικό Υλικό

Μάγειρας

 

 

 

 

 

 

Σερβιτόρος

 

 

 

 

 

 

Υπάλληλος Υποδοχής

 

 

Υδραυλικός - Ηλεκτρολόγος - Τεχνικός Ψύξης

 

 

 

 

 

 

 

 

Κτίστης τούβλων - Τοποθετητής πλακακιών - Σοβατζής - Εργοδηγός

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κτίστης ξηρής δόμησης

 

 

Επιπλοποιός

 

 

Κομμωτής