Διαγωνισμοί Δεξιοτήτων
Προκήρυξη
 
ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΚΕΝΤΡΟ
ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΥΠΡΟΥ
  1ος Εθνικός Διαγωνισμός Δεξιοτήτων
Το Κέντρο Παραγωγικότητας προκηρύσσει τον 1ον Εθνικό Διαγωνισμό Δεξιοτήτων. Ο Διαγωνισμός εντάσσεται στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Προώθηση των Δεξιοτήτων (European Skills Promotion Organization – ESPO), o  οποίος διοργανώνει κάθε δυο χρόνια τον Ευρωπαϊκό διαγωνισμό δεξιοτήτων Εuroskills. O 1ος Εθνικός Διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί από τις 17 μέχρι τις 19 Σεπτεμβρίου 2010 σε περίπτερο της Αρχής Κρατικών Εκθέσεων στη Λευκωσία.
Ο Διαγωνισμός περιλαμβάνει επιμέρους διαγωνισμούς δεξιοτήτων στα πιο κάτω επαγγέλματα ή/και ειδικότητες:
1. Κομμωτής9. Τοποθετητής πλακακιών
2. Μάγειρας10. Σοβατζής
3. Σερβιτόρος11. Κατασκευαστής ξύλινου σκελετού κτιρίων
4. Υπάλληλος Υποδοχής12.Εργοδηγός
5. Υδραυλικός13.Κτίστης ξηρής δόμησης
6. Ηλεκτρολόγος14.Ξυλουργός
7. Τεχνικός Ψύξης15.Επιπλοποιός
8. Κτίστης τούβλων 
Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν νεαρά άτομα τα οποία έχουν αποκτήσει, ή βρίσκονται στη διαδικασία απόκτησης επαγγελματικών δεξιοτήτων και έχουν γεννηθεί μεταξύ  της 1ης Ιανουαρίου 1986 και 31ης Δεκεμβρίου 1993. Τα άτομα αυτά θα πρέπει να είναι μόνιμοι κάτοικοι Κύπρου και να διαθέτουν πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να δηλώσουν συμμετοχή στο ειδικό έντυπο συμμετοχής μέχρι τις 16 Ioυλίου *2010. Η αίτηση και οι όροι συμμετοχής στο Διαγωνισμό βρίσκονται στην ιστοσελίδα του Κέντρου Παραγωγικότητας (www.mlsi.gov.cy/kepa).
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Κέντρο Παραγωγικότητας στα τηλέφωνα 22806144, 22806105 ή 22806000, φαξ: 22376872 και e-mail: ghorattas@kepa.mlsi.gov.cy
 
10 Ιουνίου 2010

 

 

 *Νέα ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: 30 Ιουλίου 2010