1. Τι περιλαμβάνει η εξέταση εισδοχής;
Η εξέταση εισδοχής περιλαμβάνει Τεστ Ικανοτήτων (aptitude tests) σε στοχευμένες ικανότητες και δεξιότητες ώστε να διασφαλιστεί ότι οι υποψήφιοι θα έχουν αυξημένη πιθανότητα να αντεπεξέλθουν με επιτυχία στις απαιτήσεις του Μεταπτυχιακού Προγράμματος. Υπόψη ότι δεν χρειάζεται οποιαδήποτε προετοιμασία για αυτού του τύπου των εξετάσεων, αφού θα δοθούν πλήρεις και επαρκείς πληροφορίες για τον τρόπο αντιμετώπισης της εξέτασης, καθώς και παραδείγματα για εξάσκηση.
  1. Τι απαιτείται για την τεκμηρίωση του επιπέδου γνώσης της Αγγλικής γλώσσας;
Οι ενδιαφερόμενοι για το αγγλόφωνο Πρόγραμμα που δεν υποβάλουν με την αίτηση τους σχετική τεκμηρίωση για το επίπεδο γνώσης της Αγγλικής γλώσσας θα παρακαθίσουν επιπρόσθετα σε ένα σύντομο τεστ στην Αγγλική.
 
  1. Που μπορούμε να βρούμε πληροφορίες για τη φοιτητική χορηγία;
Πληροφορίες για τη Φοιτητική Χορηγία από την Υπηρεσία Φοιτητικής Μέριμνας του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού:
  1. Πως καταβάλλονται τα δίδακτρα;
Τα Δίδακτρα προκαταβάλλονται / καταβάλλονται στην αρχή της κάθε Ενότητας. Στην περίπτωση αποχώρησης από το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα, αν η παρακολούθηση των θεμάτων συγκεκριμένης Ενότητας ξεπερνά το 25% των ωρών της Ενότητας, ο φοιτητής θα υποχρεούται στην πληρωμή του συνολικού ποσού των διδάκτρων της Ενότητας.