Βιβλιοθήκη                                                                                                        

Η βιβλιοθήκη του ΜΙΔ περιέχει μια ολοκληρωμένη σειρά από βιβλία, περιοδικά, κυβερνητικές εκδόσεις και DVDs. Υπάρχει επίσης αριθμός ηλεκτρονικών πηγών πληροφόρησης.
 
Εργαστήριο Ηλεκτρονικών Υπολογιστών                                            
          
 
Το εργαστήριο είναι άρτια εξοπλισμένο με ηλεκτρονικούς υπολογιστές για χρήση τους από τους φοιτητές. Παρέχεται, επίσης, δωρεάν η δυνατότητα σύνδεσης Wi-Fi.