Μάστερ στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA)  (Αγγλόφωνο)

Το Πρόγραμμα προσφέρει στους συμμετέχοντες τις γνώσεις και τις δεξιότητες που απαιτούνται για μια επιτυχημένη διευθυντική σταδιοδρομία. Το Πρόγραμμα παρέχει επίσης την ευκαιρία σε νέους πτυχιούχους να αναπτύξουν επαγγελματικές διευθυντικές δεξιότητες στις πραγματικές συνθήκες της αγοράς εργασίας της Κύπρου. Το Πρόγραμμα διεξάγεται στα κεντρικά κτήρια του Κέντρου Παραγωγικότητας στη Λευκωσία σε βραδινές ώρες και πέρα από την ακαδημαϊκή μόρφωση που παρέχει σε επίκαιρα θέματα Διοίκησης Επιχειρήσεων, προσφέρει παράλληλα και την ευκαιρία απόκτησης εργασιακής πείρας με την τοποθέτηση των άνεργων συμμετεχόντων σε επιχειρήσεις.


Το Πρόγραμμα βασίζεται στο σύστημα των Ευρωπαϊκών πιστωτικών μονάδων ECTS. Για την απόκτηση του πτυχίου οι φοιτητές πρέπει να συμπληρώσουν επιτυχώς τουλάχιστον 110 από τις 115 προσφερόμενες πιστωτικές μονάδες ECTS, ως ακολούθως: 90 ECTS μέσω των διαλέξεων και 20 ECTS μέσω της συγγραφής της Διπλωματικής Εργασίας.

Το επόμενο Πρόγραμμα Μάστερ στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA)  2019/2020 πλήρους φοίτησης στην Αγγλική γλώσσα θα ξεκινήσει το Σεπτέμβριο του 2019 και θα ολοκληρωθεί τον Οκτώβριο του 2020.