Μάστερ στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA)  (Αγγλόφωνο)

Το Πρόγραμμα προσφέρει στους συμμετέχοντες τις γνώσεις και τις δεξιότητες που απαιτούνται για μια επιτυχημένη διευθυντική σταδιοδρομία. Το Πρόγραμμα παρέχει επίσης την ευκαιρία σε νέους πτυχιούχους να αναπτύξουν επαγγελματικές διευθυντικές δεξιότητες στις πραγματικές συνθήκες της αγοράς εργασίας της Κύπρου. Το Πρόγραμμα διεξάγεται στα κεντρικά κτήρια του Κέντρου Παραγωγικότητας στη Λευκωσία σε βραδινές ώρες και πέρα από την ακαδημαϊκή μόρφωση που παρέχει σε επίκαιρα θέματα Διοίκησης Επιχειρήσεων, προσφέρει παράλληλα και την ευκαιρία απόκτησης εργασιακής πείρας με την τοποθέτηση των άνεργων συμμετεχόντων σε επιχειρήσεις.


Το Πρόγραμμα βασίζεται στο σύστημα των Ευρωπαϊκών πιστωτικών μονάδων ECTS. Για την απόκτηση του πτυχίου οι φοιτητές πρέπει να συμπληρώσουν επιτυχώς τουλάχιστον 110 από τις 115 προσφερόμενες πιστωτικές μονάδες ECTS, ως ακολούθως: 90 ECTS μέσω των διαλέξεων και 20 ECTS μέσω της συγγραφής της Διπλωματικής Εργασίας.

Το επόμενο Πρόγραμμα Μάστερ στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA)  2018/2019 πλήρους φοίτησης στην Αγγλική γλώσσα θα ξεκινήσει το Σεπτέμβριο του 2018 και θα ολοκληρωθεί τον Νοέμβριο του 2019.

Ποιοί μπορούν να επωφεληθούν από το Πρόγραμμα:
Πτυχιούχοι οποιουδήποτε κλάδου σπουδών που δεν διαθέτουν μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλο στη Διοίκηση Επιχειρήσεων.

Απαιτούμενα Προσόντα
Τα προσόντα που απαιτούνται για συμμετοχή στο πρόγραμμα είναι:
 
 • Πανεπιστημιακό Δίπλωμα ή ισότιμο προσόν σε οποιοδήποτε κλάδο σπουδών
 • Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας
 • Επιτυχία σε γραπτή εξέταση (aptitude tests) που θα διοργανώσει το ΜΙΔ
Υποβολή Αίτησης:
Πτυχιούχος που επιθυμεί να διεκδικήσει θέση στο Πρόγραμμα θα πρέπει να συμπληρώσει και να υποβάλει τη σχετική αίτηση που είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα το Μάρτιο του 2018. (Βλέπε Εισδοχή/Αίτηση Συμμετοχής στο αριστερό μενού).

Γλώσσα Διδασκαλίας
Αγγλική

Δίδακτρα:
Τα δίδακτρα ανέρχονται στις €3.426 και καταβάλλονται σε τρεις ισόποσες δόσεις των €1.142 έκαστη, με την έναρξη του κάθε τριμήνου. Υπάρχει δυνατότητα φοιτητικής χορηγίας.

Έναρξη Προγράμματος:
Σεπτέμβριος 2018

Δομή του Προγράμματος / Περιγραφή Μαθημάτων

Για περισσότερες λεπτομέρειες για τη δομή του Προγράμματος, τον Οδηγό Σπουδών (Prospectus) και την αναλυτική περιγραφή των μαθημάτων επισκεφθείτε την αγγλική έκδοση της ιστοσελίδας: MBA (MBA Programme).

Α΄ Ενότητα 
 1. General Management
 2. Human Resource Management
 3. Marketing Management
 4. Financial Accounting
 5. Personal Development
 6. Quantitative Methods for Business
B΄ Ενότητα 
 1. Production & Operations Management
 2. Quality Management
 3. Managerial Accounting
 4. Marketing Tools and Techniques
 5. Research Methodology, Statistics & Dissertation Writing
 6. Economics
Internship
 
Unemployed students are given the opportunity for work-based learning at a management post within a host organisation. Students are also given the opportunity to further enhance their managerial skills by focusing on the topic of their final project.
 
Γ΄ Ενότητα 
 1. Finance
 2. Strategic Management
 3. Entrepreneurship
 4. Business Law
 5. Project Management
 6. Organizational Behaviour
 7. Feasibility Studies
Final Project work