Για πρόσβαση στο Σύστημα Ηλεκτρονικής Μάθησης του ΜΙΜ ακολουθήστε τον πιο κάτω σύνδεσμο:
http://www.e-gnosis.kepa.mlsi.gov.cy/mim/


 
Επιπρόσθετα, μέσω του συνδέσμου http://www.e-gnosis.gov.cy/ μπορείτε να βρείτε εκπαιδευτικό υλικό για τα πιο κάτω θέματα: 
 • Η έννοια και σημασία της Παραγωγικότητας και οι τρόποι μέτρησης και βελτίωσής της
 • Ασφάλεια και Υγεία στο Χώρο Εργασίας
 • Εργαλεία καριέρας για ένα δυνατό βιογραφικό και μια επιτυχημένη συνέντευξη
 • Επιχειρηματικότητα - Και Εσύ Μπορείς
 • Διαχείριση Εργασιακού Χρόνου και Άγχους
 • Ανάλυση Κόστους-Οφέλους
 • Διαδικτυακές Υπηρεσίες προς τις κυπριακές επιχειρήσεις
 • Βασικές Έννοιες Πληροφορικής
 • Χρήση Υπολογιστή και Διαχείριση Αρχείων (Windows Vista)
 • Επεξεργασία Κειμένου (MS Word)
 • Υπολογιστικά Φύλλα (MS Excel)
 • Βάσεις Δεδομένων (MS Access)
 • Παρουσιάσεις (MS PowerPoint)
 • Πληροφορίες και Επικοινωνίες (Internet)