Μόνιμο Προσωπικό του ΜΙΔ
 
-Αντώνης Άνιφτος   Αν. Διευθυντής ΜΙΔ 
 
Άκης Νικολαΐδης    Προϊστάμενος ΜΙΔ (Αρχές Διεύθυνσης, Διεύθυνση Έργου και Ποιότητας στο Δημόσιο Τομέα)
 
Μαρία Νικολάου-Χρίστου
Βασιλική Χατζηαδάμου
Νίκος Φιλίππου    
Δρ Γιώργος Χωραττάς 
Κάτια Καλογέρη-Δημητρίου
Δρ Χριστόφορος Μαρκίδης

Μελίνα Νεοφύτου
Ζήνωνας Κληρίδης 
Αντρέας Στυλιανού
Βαθούλα Αντωνιάδου
Σοφία Ευριπίδου
Χριστιάνα Χριστοδούλου
Χρίστος Τσίτσιος Καπετάνιος
Έλενα Χριστοδουλίδου
Κατερίνα Κόκκινου
Δρ Παύλος Παναγή
 

 

 
Εξωτερικοί Λέκτορες

 
Δρ Ντάινα Νικολάου-Αναστασίου, Καθηγήτρια πανεπιστημίου (Διεύθυνση, Έρευνα Μάρκετινγκ)
Βάσος Γεωργίου, Εμπειρογνώμονας (Εισαγωγή στη Διοικητική Επιστήμη, Δημόσια Διοίκηση στην Κύπρο, Οργάνωση και Λειτουργία του Δημόσιου Τομέα)
Δρ Ανδρέας Ευσταθιάδης, Καθηγητής πανεπιστημίου (Διεύθυνση Έργου και Ποιότητας στο Δημόσιο Τομέα, Διεύθυνση Παραγωγής)
Παύλος Ιωσηφίδης, Επιχειρηματίας/Σύμβουλος (Αρχές Διεύθυνσης, Τεχνοοικονομικές Μελέτες, Στρατηγική Διεύθυνση)
Δρ Μαρία Μιχαηλίδη, Καθηγήτρια πανεπιστημίου (Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού)
– Δρ Πάρις Βογαζιανός, Καθηγητής (Μεθοδολογία Έρευνας, Στατιστική Ανάλυση και Συγγραφή Διπλωματικής)
Αννίτα Πέτρου, Επιχειρηματίας/Σύμβουλος (Ανάπτυξη Προσωπικών Δεξιοτήτων)
Δρ Μελίτα Χαρίτου, Καθηγήτρια πανεπιστημίου (Λογιστική, Διοικητική Λογιστική, Χρηματοοικονομική Ανάλυση)
Δρ Σπύρος Χατζηδάκης, Καθηγητής πανεπιστημίου (Οικονομικά)
Στυλιανός Χριστοφόρου, Δικηγόρος (Εμπορικό Δίκαιο)

Γιάννα Χατζηχάννα, Δικηγόρος της Δημοκρατίας Α΄ (Δημοσιοϋπαλληλικό Δίκαιο)
Γιώργος Χρυσαφίνης, Πρώτος Διοικητικός Λειτουργός (Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού στο Δημόσιο Τομέα)

 Γιώργος Κόκου, Σύμβουλος (Επιχειρηματικότητα)
Έλια Κουζάρη, Λέκτορας Πληροφορικής (Πληροφοριακά Συστήματα Επιχειρήσεων)
Δρ Αλέξανδρος Αντωναράς, Καθηγητής Πανεπιστημίου (Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και Επιχειρηματική Ηθική)
Ανδρέας Σοφοκλέους, Διευθυντής Λογιστικών Υπηρεσιών / Προϊστάμενος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Διαχείρισης (Προϋπολογισμοί και Διεύθυνση Χρηματοοικονομικών στο Δημόσιο Τομέα)
Ντίνος Καθητζιώτης, Σύμβουλος (
Ανάπτυξη Προσωπικών Δεξιοτήτων)