Περισσότεροι από 1490 απόφοιτοι του ΜΙΜ από την Κύπρο και το εξωτερικό στελεχώνουν σήμερα επιχειρήσεις και οργανισμούς στον ιδιωτικό, στο δημόσιο και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, σε διευθυντικό επίπεδο.
 
Οι απόφοιτοι του ΜΙΜ έχουν το δικό τους Σύνδεσμο. Πρόεδρος του Συνδέσμου είναι ο κ. Αντώνης Γεωργιάδης και Αντιπρόεδρος ο κ. Νίκος Ματαίου.

 
Οι απόφοιτοι παρακαλούνται να συμπληρώσουν σχετικό έντυπο αν υπάρχουν αλλαγές στη διεύθυνση κατοικίας ή/και εργασίας.

Εμπειρίες Αποφοίτων μας....

Η επιλογή μου να παρακολουθήσω το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στο Μεσογειακό Ινστιτούτο Διεύθυνσης (MIΔ) αποδείχτηκε ζωτικής σημασίας για τη μετέπειτα πορεία μου και για τη γρήγορη επαγγελματική μου αποκατάσταση. Το καλά δομημένο πρόγραμμα σπουδών και  η ποιότητα του διδακτικού προσωπικού από την μία όσο και το μορφωτικό επίπεδο των μελών του διδακτικού προσωπικού από την άλλη  ανταποκρίθηκε στις προσδοκίες μου . Παράλληλα, με βοήθησε να αποκτήσω σε σύντομο χρονικό διάστημα τη γνώση και την εξειδίκευση με αποτέλεσμα να είμαι σε θέση να διαχειριστώ καθημερινές προκλήσεις στο χώρο εργασίας μου.”
Μάριος Ευγενίου, Class of 2000/2001

 
 
«Η δική μου προσωπική εμπειρία αποτελεί συνεχή μαρτυρία σε όλους όσους επιθυμούν πραγματική αλλά ταυτόχρονα επίμονη, επίπονη και ταχύρρυθμη μάθηση σε κάθε τομέα της Διεύθυνσης Επιχειρήσεων και Οργανισμών και εκφράζεται σε στιγμές της καθημερινής μου εργασίας αλλά και στην προσωπική μου ζωή. Είμαι πράγματι από τους τυχερούς εκείνης της ομάδας των μεταπτυχιακών φοιτητών του Ινστιτούτου περιόδου 2002-2003 γιατί  είχα εκπαιδευτές κύρους με μεταδοτικότητα, απαιτήσεις για μάθηση,  ενώ διατηρώ ακόμη και σήμερα προσωπικές και επαγγελματικές σχέσεις μαζί  με τους συμφοιτητές μου και χαίρομαι πραγματικά γιατί και οι ίδιοι ανελίχθηκαν επαγγελματικά στον χώρο που υπηρετούν. Σας ευχαριστώ και σας συγχαίρω για ακόμη μία φορά για την  εξαιρετική προσπάθεια που καταβάλετε παρά τις αντιξοότητες να προσφέρετε τόσο αποτελεσματικά την "διά βίου" μάθηση».
Σπύρος Γιαλλουρίδης, Μεταπτυχιακό 2002/2003«Tο ΜΙΔ μου έδωσε καταρχήν  την ευκαιρία να ενδυναμώσω γνώσεις και δεξιότητες σε θέματα που άπτονται της διοίκησης επιχειρήσεων τόσο από θεωρητικής όσο και από πρακτικής σκοπιάς λόγω του ότι το πρόγραμμα συνδύαζε ακαδημαϊκή κατάρτιση και ταυτόχρονα επαγγελματική εμπειρία σε εργασιακό χώρο συμβάλλοντας τόσο στην προσωπική όσο και στην επαγγελματική μου ανάπτυξη.
Στο ΜΙΔ πήρα αφενός σφαιρικές γνώσεις για διοίκηση και αφετέρου εντόπισα τον τομέα που πραγματικά με έκφραζε ( Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού ) στον οποίο στην συνέχεια εξειδικεύτηκα. Αξίζει να σημειώσω ότι το επίπεδο γνώσης του ΜΙΔ συνέβαλε στην επιτυχή ολοκλήρωση του μεταπτυχιακού μου διπλώματος και στη συνέχεια της επαγγελματικής μου σταδιοδρομίας.
Τέλος , θα ήθελα να αναφερθώ στους Λειτουργούς - Καθηγητές του ΜΙΔ οι οποίοι ήταν αρκετά προσιτοί και βοηθητικοί  και με τους οποίους αναπτύχθηκαν πολύ καλές επαγγελματικές και ανθρώπινες σχέσεις που διατηρούνται σε πολύ καλό επίπεδο μέχρι σήμερα»

Ζαχαρίας Ιωάννου, Class of 1995/1996


"Αισθάνομαι απεριόριστη χαρά, αναπολώντας την περίοδο φοίτησης μου στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα, Διεύθυνσης και Δημόσιας Διοίκησης, του ΜΙΔ. Μια εξαιρετικά όμορφη ακαδημαϊκή περίοδος, με εμπειρίες γνώσης και έρευνας, αλλά και δίψα για δημιουργία. Είμαι περήφανη που συγκαταλέγομαι μεταξύ των 1400 και πλέον, αποφοίτων του ΜΙΔ των οποίων η επαγγελματική πορεία επιβεβαιώνει το υψηλό ακαδημαϊκό επίπεδο της σχολής. Εύχομαι στο ΜΙΔ να συνεχίσει με τον ίδιο ζήλο να παραδίδει, στο Δημόσιο και τις επιχειρήσεις, διευθυντικά στελέχη αντάξια των προσδοκιών τους"
Ειρήνη Ιωάννου Μαυρομμάτη Μάστερ 2014/2015