Μάστερ στη Διοίκηση Επιχειρήσεων/Δημόσια Διοίκηση (Ελληνόφωνο)

Απαιτούμενα Προσόντα
 
Τα προσόντα που απαιτούνται για συμμετοχή στο Πρόγραμμα  Μάστερ στη Διοίκηση Επιχειρήσεων ή Μάστερ στη Δημόσια Διοίκηση είναι:
 
  • Πτυχίο Πανεπιστημίου ή ισότιμο προσόν σε οποιοδήποτε κλάδο σπουδών.
  • Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.

Για την εισδοχή στο Πρόγραμμα απαιτείται επίσης επιτυχία σε γραπτή εξέταση τεστ ικανοτήτων (aptitute tests) ή και προφορική εξέταση που θα διοργανώνει το ΜΙΔ.


Διαδικασία Υποβολής Αίτησης

Πτυχιούχος που επιθυμεί να υποβάλει αίτηση για εισδοχή στο μεταπτυχιακό Πρόγραμμα του MIΔ πρέπει να συμπληρώσει την ηλεκτρονική αίτηση και να την υποβάλει στο ΜΙΔ το αργότερο μέχρι την Τετάρτη 16 Ιανουαρίου 2019.

Απαιτείται να έχετε σαρώσει προηγουμένως όλα τα απαραίτητα έγγραφα και να έχετε πρόσβαση σε ηλεκτρονική φωτογραφία σας μεγέθους διαβατηρίου.

 Αν για οποιοδήποτε λόγο δεν μπορείτε να υποβάλετε την αίτηση on line, μπορείτε να κατεβάσετε το έντυπο αίτησης, να το συμπληρώσετε και να το στείλετε με όλα τα απαραίτητα έγγραφα στη Γραμματεία του MIΜ: mim@kepa.mlsi.gov.cy ή με φαξ στο (+ 357) 22376872.Μάστερ στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ) 2018-2019 (Αγγλόφωνο)


Η προκήρυξη του Αγγλόφωνου Προγράμματος ΜΒΑ 2019-2020 θα γίνει τον Φεβρουάριο του 2019.