Για πληροφορίες:

 Άκης Νικολαΐδης
(Προϊστάμενος ΜΙΔ)
Τηλ.: 22806117
Email: knicolaides@kepa.mlsi.gov.cy

Γραμματεία, ΜΙΔ

Ειρήνη Δημητρίου-Έλληνα
Τηλ.: 22806131, 22806000
Email: idemetriou@kepa.mlsi.gov.cy
 
 
 
Μεσογειακό Ινστιτούτο Διεύθυνσης

Λεωφ. Καλλιπόλεως 77, Τ.Θ. 20536, 1679 Λευκωσία
Φαξ.: 22376872
E-mail: mim@kepa.mlsi.gov.cy